BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zmiany wielkości ekonomicznej polskich gospodarstw rolnych w latach 2004-2012
Changes in the Economic Size of Polish Farms in the Years 2004-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 205-210, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Taksonomia, Porządkowanie liniowe
Arable farm, Taxonomy, Linear ordering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem badania była analiza regionalnego zróżnicowania wielkości ekonomicznej (WE) przeciętnych w województwie indywidualnych gospodarstw rolnych w latach 2004-2012. Zmiana definicji gospodarstwa rolnego wywołała dodatkowy problem badawczy, wynikający z niejednorodności danych. Dlatego dla poszczególnych województw i lat 2004-2009 oszacowano liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych spełniających aktualną definicję. Wyznaczono wielkości ekonomiczne opisujące potencjalne przychody przeciętnych w województwie indywidualnych gospodarstw rolnych. Wysoka zgodność otrzymanych rankingów sugerowała stabilny w czasie podział Polski na regiony o podobnym poziomie rozwoju rolnictwa. Przypuszczenie to zweryfikowano, stosując metodę odchyleń standardowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of economic size of private farms in Poland in the years 2004-2012. The average farm in the province was adopted as the research unit. The main aim of the study was to assess the regional diversity of economic size of farms and its changes over time. However, changing the definition of a farm has caused an additional problem, due to the heterogeneity of data. Therefore, in the first part of the research, for each region and years 2004-2009, number of individual farms that have met the current definition was estimated. The next step was to evaluate the economic size of average farm. The economic size of farm determines production capacity of the farm, expressed as its potential income. Based on the economic size of the farm, estimated for each of the years of research, the rankings of regions were created. High concordance of rankings suggested that the division of provinces into groups with similar levels of development of agriculture would be stable over time. This assumption was verified by standard deviation method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. 2012: Współczynniki standardowej produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. 1989: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  3. Müller-Frączek I., Muszyńska J. 2014: Zmiana definicji gospodarstwa rolnego a wyniki badań wielkości ekonomicznej gospodarstw, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 2, 189-194.
  4. Steczkowski J. 1970: Statystyczna procedura określania struktury zbiorowości, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, nr 21, Kraków.
  5. http://www.stat.gov.pl/bank danych lokalnych, dostęp 04.2014.
  6. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5247.htm, dostęp 04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu