BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Sobków Czesław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Wybrane determinanty zachowań konsumentów produktów mleczarskich
Chosen Determinants of Consumers Behaviours of Dairy Products
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 211-217, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Rynek mleka, Decyzje konsumenckie, Preferencje konsumenta
Consumer behaviour, Milk market, Consumer decision, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zidentyfikowano determinanty konsumpcji produktów mleczarskich oraz wyniki badania ankietowego potencjalnych konsumentów tych produktów. Ogólna dostępność dóbr żywnościowych na rynku, konkurencyjne ceny i atrakcyjność oferty podażowej, a także zmieniające się upodobania i preferencje konsumentów spowodowały istotne zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Sprzyjało to przede wszystkim substytucji pomiędzy produktami i w obrębie grup produktów, a także poszukiwaniu produktów wygodnych w użyciu. (abstrakt oryginalny)

The determinants of dairy products consumption as well as the questionnaire survey results on potential consumers of those products have been presented. The general accessibility of nutritive goods on the market, their competitive prices and the attractiveness of the supply offer as well as the changing tastes and preferences of consumers have brought about significant changes in the behaviours of consumer households. Most of all, substitutions among products and within groups of products as well as search for products convenient in use were favoured by the consumers, along with the priority treatment of fresh food and increase of trust in ecological food. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Góralczyk M. 2003: Uwarunkowania spożycia wyrobów mleczarskich, Marketing i Rynek, nr 10.
  2. Góralczyk M. 2004: Cena a konkurencyjność, cz. I, Przeg. Mlecz., nr 8.
  3. Góralczyk M. 2006: Jak konsumenci oceniają ofertę wyrobów mleczarskich? cz. I, Przegl. Mlecz., nr 10.
  4. Góralczyk M. 2007: Konsumpcja wyrobów mleczarskich wśród mieszkańców województwa lubuskiego, Zag. Ekon. Rol., nr 2.
  5. Jeznach M. 2005: Ocena zmian na rynku produktów mleczarskich w opinii konsumentów, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 3, 71-77.
  6. Kosicka M. 2005: Zachowania konsumentów żywności przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 3, 83-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu