BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrych Łukasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Modelowanie subiektywnej oceny sytuacji finansowej oraz warunków pracy rolników
Modeling Subjective Assessment of the Financial Situation and Working Conditions of Farmers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 218-223, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Warunki pracy, Finanse, Modelowanie ekonometryczne
Agriculture, Working condition, Finance, Econometric modeling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba objaśnienia subiektywnej oceny sytuacji finansowej oraz warunków pracy rolników za pomocą modeli ekonometrycznych. W części teoretycznej scharakteryzowano modele oraz omówiono sposób ich estymacji. W części metodycznej zbudowano dwa modele ekonometryczne, za pomocą których objaśniono następujące zmienne: subiektywną ocenę sytuacji finansowej oraz zadowolenie z warunków pracy. Najważniejszy wniosek to ten, że najsilniejszy wpływ na ocenę pracy ma podejmowanie działań inwestycyjnych w gospodarstwie. Dodatkowo osoby uczące się dłużej, mają większe szanse na lepszą ocenę swojej sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an example of application of models for binary variables and polynomial ordered. In the theoretical part characterized these models and discusses how their estimation. The methods section built two econometric models, which are explained by the following variables: subjective assessment of the financial situation and satisfaction with working conditions. The most important conclusions should be included, that is the strongest influence on the evaluation of the work is to undertake investment activities on the farm. In addition, more people learning, have a greater chance of a better assessment of their financial situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiński J., Panek T. (red.). 2013: Diagnoza społeczna. Raport, www.diagnoza.com, dostęp 20.04.2014.
  2. Diagnoza społeczna - warunki i jakość życia Polaków. 2013: Rada Monitoringu Społecznego, www.diagnoza.com, dostęp 25.01.2014.
  3. Dudek H. 2013: Subiektywne postrzeganie sytuacji dochodowej - mikroekonometryczna analiza danych panelowych, Rocz. Kolegium Analiz Ekonomicznych, z. 30, 219-233.
  4. Gruszczyński M. (red.). 2010: Mikroekonometria: modele i analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 74, 103-146.
  5. Waszkowski A. 2013: Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), z. 1, 156-163.
  6. Wrzochalska A. 2006: Poziom życia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 6-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu