BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Marcysiak Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Goszka Witold (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Działalność ośrodków doradztwa rolniczego w procesie integracji poziomej w rolnictwie w opinii członków grup producentów rolnych
Activities of the Agricultural Consultancy Centers in the Process of Horizontal Integration in Agriculture in the Opinion of Agricultural Producer Groups Members
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 242-246, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Organizacje producenckie, Szkolenia, Doradca, Ośrodki doradztwa rolniczego
Agricultural advisory, Producer organisations, Training, Consultant, Agricultural advisory centers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie opinii rolników na temat przydatności informacji z zakresu zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych uzyskanych przez nich w trakcie szkoleń oraz poziomu wiedzy doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego w tym zakresie. Badania zostały przeprowadzone w 2009 roku wśród 307 członków grup producentów rolnych z województw kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Z analizy danych wynika, że respondenci wysoko oceniali wiedzę doradców, a informacje od nich pozyskane pomogły respondentom w podjęciu decyzji o przystąpieniu do grupy producentów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to investigate farmers' opinion on usefulness of information relating to constitution and operation of producer groups obtained during trainings and the level of knowledge of counselors employed in the agricultural advisory centers in this regard. The presented surveys were conducted in 2009 among 307 members of agricultural producer groups from the kujawsko-pomorskie and dolnośląskie provinces. The studies have shown that respondents highly valued counselors' knowledge and the information obtained from them have helped the farmers in taking decision to join the agricultural producer groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzińska K. 2009: Dynamika powstawania i zakres działalności grup producentów rolnych w Polsce, [w:] S. Zawisza (red.), Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 159-171.
 2. Gołaszewska B. 2004: Szanse i bariery funkcjonowania rolniczych grup producenckich w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. VI, z. 1, 55-61.
 3. Goszka W. 2010: Ekonomiczne efekty działalności grup producentów rolnych, [w:] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 61-73.
 4. Kania J., Bogusz M. 2009: Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania grup producentów rolnych w województwie małopolskim, [w:] S. Zawisza (red.), Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 181-197.
 5. Krzyżanowska K. 2006: Stan i funkcjonowanie rolniczych grup producenckich w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 90-94.
 6. Marcysiak T. 2010: Zaufanie społeczne a współpraca w ramach grup producentów rolnych, [w:] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 111-123.
 7. Mierzwa D. 2007: Aktualny stan i perspektywy rozwoju zespołowych form gospodarowania na wsi, Zag. Doradz. Roln., nr 3/4, 49-59.
 8. Niewęgłowski M. 2009: Rola doradztwa rolniczego w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów rolnych, [w:] Zawisza S. (red.), Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 49-56.
 9. Prus P. 2006: Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 1, 150-153.
 10. Prus P. 2008: Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 456-461.
 11. Prus P. 2010a: Czynniki hamujące chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych, [w:] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 93-110.
 12. Prus P. 2010b: Czynniki zwiększające chęć organizowania się rolników w grupy producentów rolnych, [w:] S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 75-92.
 13. Prus P., Wawrzyniak B.M. 2009: Grupy producentów rolnych w świetle PROW z lat 2004-2006 oraz 2007-2013, [w:] S. Zawisza (red.), Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, Wyd. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 151-158.
 14. Wiatrak A.P. 2001: Kierunki i uwarunkowania zmian organizacji gospodarstw rolniczych. Wybrane aspekty, Rocz. Nauk. SERiA, t. III, z. 5, 15-19.
 15. Wielewska I. 2005: Oddziaływanie ośrodków doradztwa rolniczego na procesy decyzyjne rolników i producentów rolnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, seria B, nr 57, Bydgoszcz, 831-838.
 16. www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html, dostęp 30.04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu