BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkowska Małgorzata
Tytuł
Rola marki w decyzjach nabywczych konsumentów i jej wpływ na funkcjonowanie branży cukierniczej w Polsce na przykładzie marki Wedel
The Role of Brand in Consumer Buying Decisions and Its Impact on the Performance of Confectionery Market in Poland on the Example of Wedel Brand
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 194-208, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Słowa kluczowe
Przemysł cukierniczy, Decyzje konsumenckie, Marka
Confectionery industry, Consumer decision, Brand
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wedel
Abstrakt
Głównym celem niniejszego rozdziału jest określenie wpływu marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku cukierniczym w Polsce na przykładzie marki Wedel. Dzięki przeglądowi literatury wyszczególniono czynniki warunkujące zakup czekolady, lojalność konsumentów wobec marek i świadomość ich istnienia. Stwierdzono, że Polacy przy wyborze czekolady kierują się smakiem i przyzwyczajeniem, rzadziej marką i ceną. Celem szczegółowym artykułu jest określenie wpływu marki na funkcjonowanie całej branży cukierniczej w Polsce, co udało się zrealizować dzięki materiałom publikowanym corocznie przez Rzeczpospolitą w dodatku Marki Polskie. Analizy korelacji i regresji wykonane przy pomocy programu Statistica potwierdziły, że w 90% silna marka determinuje wysoki udział w rynku i znaczne przychody ze sprzedaży. Wszystkie wysunięte na podstawie przeprowadzonej analizy konkluzje powinny dać jasny obraz tego, jaką pozycję zajmuje marka w przemyśle cukierniczym w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine the impact of brand on consumer purchasing decisions on the confectionery market in Poland. With a broad review of the literature, she detailed the factors influencing the purchase of chocolate, consumer loyalty to brands and awareness of their existence. Tables presented in the text also listed the most frequently purchased brands of sweets in the confectionery market in Poland. It has been proven that the Poles in the choice of chocolate are guided by taste and habit, less by brand and price. Another objective of the study was to determine the effect of brand on the functioning of the whole confectionery industry in Poland. In the second part of this paper work, thanks to the materials published annually by the "Rzeczpospolita" in the supplement "Polish brand", the author managed to achieve this goal. Correlation and regression analyses, performed using the Statistica program, showed that 90% of the strong brand determines a high market share and significant revenues from sales. All the conclusions from the analysis should give a clear picture of what position a brand has in the confectionery industry in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anklewicz, M., 2007, Detronizacja lidera. Ranking najcenniejszych polskich marek, Rzeczpospolita, dodatek Marki Polskie, 5 grudnia.
 2. Badanie TGI. Marki słodyczy w Polsce, Millward Brown SMG/KRC, British Market Research Bureau International, lipiec 2008-czerwiec 2009
 3. Chojnacka, M., 2009, Rynek produktów impulsowych, Raport Instytutu Badań Opinii i Rynku, Poznań.
 4. Domaniewska, N., 2009, Wyniki badań rynku czekolady, Raport Wydziału Organizacji i Zarządzania przy Politechnice Łódzkiej, Łódź.
 5. Drewnowska, B., 2007, Siła czekoladowego dziedzictwa, Rzeczpospolita, dodatek Marki Polskie, 5 grudnia.
 6. Górska-Warsewicz, H., 2009, Model zintegrowanej komunikacji rynkowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Gutkowska, K., Ozimek, I., 2009, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Jaworski, M., 2010, Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce, Raport SMG KRC, http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_Insights_Downloads/MillwardBrown-SMGKRC-ConfPaper-TrendySpo%C5%82eczne.sflb.ashx.
 9. Kabacińska, A., 2009, Wpływ marki na akceptację cech sensorycznych produktów, Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, nr 4(65).
 10. Karczewska, M., 2008, Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, Kraków, http:// www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_V_KKMU/NE/r475-484_Karczewska.pdf.
 11. Kusińska, A., 2009, Segmentacja rynku i typologia konsumentów, Wydawnictwo IBRKIK, Warszawa.
 12. Ranking, Rzeczpospolita, dodatek Marki Polskie, za lata 2004-2010.
 13. Rośnie rynek słodyczy, Raport dla eGospodarka.pl [dostęp: 1.12.2010],
 14. TNS OBOP, 2008, Co wpływa na decyzje zakupowe Polaków, 21 marca.
 15. www.e-gospodarka.pl.
 16. Urbanek, G., 2009, Postrzegana wartość. Rankingi szczegółowe, Rzeczpospolita dodatek Marki Polskie, 5 grudnia.
 17. Wasiewicz R., 2002, Nasz rynek słodyczy, Raport PMG Consultin z.o.o., Lublin, http://www.modus.lublin.pl/files/nasz-rynek-slodyczy.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu