BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Bogumił (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim
Innovations in Marketing Activity of Financial Institutions on the Polish Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 364-371, tab.
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Innowacje, Marketing, Instytucje finansowe
Marketing innovations, Innovations, Marketing, Financial institutions
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji marketingowych. W pracy zidentyfikowano również podstawowe grupy czynników wpływających na innowacje i związane z nimi działania marketingowe na rynku usług finansowych.(abstrakt oryginalny)

In the article was introduced the essence of the innovation in financial services. The analyses of the level of the innovativeness of financial institutions with the regard of the subjective differentiation were executed on the basis of the statistical data and the kinds of the innovation. The special attention was turned on marketing innovations as influencing the marketing activity of financial institutions directly. The basic categories of marketing innovations were introduced. The basic groups of factors influencing the innovations were also introduced in the work and connected with them marketing workings on the market of financial services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E.J. Nijssen, B. Hillebrand, P. Vermeulen, R. Kemp, Exploring Product and Service Innovation Similarities and Differences, "International Journal of Research in Marketing‖ 2006, s. 241-251.
  2. B. Pilarczyk, Innowacje w komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe PTE‖ 2011, nr 9, Kraków, s. 275
  3. M. Kanerva, H. Hollanders, A. Arundel, TrendChart Report, Can We Measure and Compare Innovation in Services? "European Trend Chart on Innovation‖, European Commission, 2006, s. 4
  4. A. Arundel, M. Kanerva, A. van Cruysen, H. Hollanders, Innovation Statistics for the European Service Sektor - Final Dra, "Pro Inno Europe. Inno Metrics, 2007, s. 27
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu