BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicki Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Gruszecki Tomasz Maria (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Szymanowska Anna (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Economic Performance of Sheep Farms by Example of Lublin Province
Wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się produkcją owczarską na przykładzie województwa lubelskiego
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 254-258, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Wyniki gospodarcze, Wynik finansowy, Nadwyżki produkcyjne
Animal production, Economic performance, Financial performance, Surplus production
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Przedstawiono wyniki ekonomiczne gospodarstw zajmujących się produkcją owczarską. Przebadano 11 gospodarstw z województwa lubelskiego. Dane dotyczą 2012 roku. Przedstawiono wyniki 3 gospodarstw osiągających najwyższy dochód, najniższy dochód i typowe przeciętne gospodarstwo. Szczegółowym celem pracy było porównanie produktywności w odniesieniu do ziemi i kosztów bezpośrednich w gospodarstwach. Powierzchnia gospodarstwa nie wpływała na osiągane dochody. Szczegółowa analiza danych pozwoliła na potwierdzenie tezy, że płatności bezpośrednie nie wpływały na poziom osiąganych wyników ekonomicznych. Największe wsparcie w postaci płatności bezpośrednich było w gospodarstwie typowym, średnie w najlepszym pod względem dochodów, a najniższe w najgorszym. (abstrakt oryginalny)

The paper studies the economic performance of sheep enterprises, the data pertain to 11 farms of the Lublin Province in 2012. There are 3 farms presented: one with the best farm income, one with the worst and the other with a "standard" medium farm income. The aim of this study was to compare the productivity (per 1 ha AL), where AL denotes arable land, and (per PLN 1) of direct costs on farms. The area of the farm did not affect the generated incomes. The standard farm had 19.07 ha AL and the best farm only 15.66 ha AL. A detailed analysis of the data allowed us to confirm the belief that direct payments did not affect economic results. The greatest support in the form of direct payments was in the "standard" farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander E. 1999: Wełny na rynku głównych producentów, [in:] Alternatywne kierunki wykorzystania krajowego pogłowia owiec, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 2. Berdychowska G., Niemczyk J., Szklarski L.T. 2004: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju owczarstwa po akcesji do Unii Europejskiej, z uwzględnieniem stanu i sytuacji tego sektora na Mazowszu, Biuletyn Owczarski Polskiego Związku Owczarskiego, Warszawa, 4-5.
 3. Gębska M., Filipiak T. 2005: Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa, 107.
 4. Goraj L. 2005: Ekonomiczno-rynkowe uwarunkowania przekształceń w sektorze indywidualnych gospodarstw rolnych, Wieś i Rolnictwo, nr 4, 34.
 5. Niżnikowski R. (ed). 2003: Hodowla i chów owiec, Wyd. SGGW, Warszawa, 5.
 6. Klepacki B. 2005: Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [in:] R. Niżnikowski (ed.), Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych, TWIGGER, Warszawa.
 7. Klepacki B., Rokicki T. 2006: Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do UE [in:] Technologie produkcji owczarskiej, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, 53-63.
 8. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 9. Niżnikowski R. 1994: Chów owiec, PWRiL, Warszawa, 4-8.
 10. Nowoczesny chów i hodowla zwierząt gospodarskich. 2005: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 295.
 11. Rokicki T. 2004a: Produkcja owczarska jako źródło dochodów rolników, Wieś Jutra 7(72), 9-11.
 12. Rokicki T. 2004b: Produkcja jagniąt szansą dla gospodarstw? Top Agrar Polska, 7-8/2004, PWR, Poznań, 48-51.
 13. Rokicki T. 2005: Gospodarstwa owczarskie w okresie po transformacji gospodarczej, [in:] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej, Wieś Jutra, Warszawa, 216-220.
 14. Rokicki T. 2007: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec w okresie integracji z Unią Europejską, Zag. Ekon. Rol., 3/07, Warszawa,. 164-167.
 15. Rokicki T. 2008: Produkcja owczarska jako szansa gospodarstw z przewagą trwałych użytków zielonych, Wieś Jutra, 11(124), 25-26.
 16. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, FAPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu