BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany w produkcji i przetwórstwie mleka po przystąpieniu polski do Unii Europejskiej
Changes in the Production and Processing of Milk after the Polish Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 259-264, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo mleka, Produkcja mleka, Przemysł mleczarski, Koncentracja produkcji
Milk processing, Milk production, Dairy industry, Concentration of production
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań było przedstawianie sytuacji w produkcji i przetwórstwie mleka w latach 2004-2012. Dokonano porównania zmian w produkcji i przetwórstwie mleka, które miały miejsce w analizowanym okresie. W latach 2004-2012 w polskim mleczarstwie postępowały przemiany strukturalne w produkcji, przetwórstwie i spożyciu. Zmniejszyła się liczba gospodarstw, pogłowia krów i mleczarni odpowiednio o 48%, 8% i 33%. Natomiast znacznej poprawie uległa wydajność sektora. W przeliczeniu na 1 zatrudnionego wynosiła w 2012 roku 791 tys. zł i była ona ponaddwukrotnie wyższa niż w 2004 roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents the situation in the production and processing of milk in the years 2004-2012. A comparison of changes in the production and processing of dairy products that have taken place during the period. In the years 2004-2012 the Polish dairy progressed structural change in the production, processing and consumption. There was a reduction in the number of farms and cows, dairies, respectively, 48, 8 and 33%. The other hand significant improvement sector efficiency, based on 1 employee in 2012 was 791 thousand. zł and it was more than twice higher score than in the comparable 2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Falkowski J., Kostrowicki J. 2001: Geografia rolnictwa światowego, PWN, Warszawa, 32.
 2. Komorowska D. 2006: Koncentracja produkcji mleka w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 61, 161.
 3. Malak-Rawlikowska A. 2014: Dairy production developments and farm strategies in Poland, [w:] A. Kupers, A. Rozstalnyy, G. Keane (red.), Cattle husbandry in Eastern Europe and China. Structure, development paths and optimisation, Wageningen, 99-113.
 4. Nieżurawski L. 1993: Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 5. Parzonko A. 2013: Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, SGGW, Warszawa, 9.
 6. Pietrzak M., Szajner P. 2006a: Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 93, z. 1, 92-93.
 7. Pietrzak M., Szajner P. 2006b: Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży mleczarskiej w Polsce, [w:] Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego, Rada Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 217-279.
 8. Rocznik statystyczny przemysłu. 2013: GUS, Warszawa, 133.
 9. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa, 73-74.
 10. Rynek mleka. Stan i perspektywy. 2005-2013: Raporty IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 29-44.
 11. Seremak-Bulge J. 2003: Koncentracja produkcji mleka, Rynek mleka. Stan i perspektywy, IERiGŻ, Warszawa, nr 25, 29.
 12. Seremak-Bulge J. (red.). 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany w jego funkcjonowaniu w latach 1990- 2005, IERiGŻ, Warszawa, 111.
 13. Seremak-Bulge J. 2013: Restrukturyzacja produkcji mleka, Rynek mleka. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, Warszawa 34-37.
 14. Smoleński Z. 1998: Przeobrażenia spółdzielni mleczarskich i koncepcje nowych zasad statutowych oraz symulacyjne scenariusze rozwoju popytu i podaży produktów mleczarskich [w:] E. Skawińska (red.), Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, Tom II - konkurencyjność i perspektywy, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 15. Sznajder M. 1999: Ekonomia Mleczarstwa, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 16. Zalewski A. 2000: Gospodarka mleczarska a rynek, IERiGŻ, Warszawa.
 17. Ziętara W. 2006: Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 93, z. 1, 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu