BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wybrane aspekty zachowań rynkowych akceptantów kart płatniczych funkcjonujących na obszarach wiejskich w Małopolsce
The Selected Aspects of Market Behaviours of Businesses Accepting Payment Cards Functioning in Rural Areas of the Malopolska Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 270-274, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania rynkowe, Obszary wiejskie, Karty płatnicze
Market behaviour, Rural areas, Payment cards
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań, których celem była charakterystyka i ocena zachowań rynkowych akceptantów kart płatniczych, działających na obszarach wiejskich oraz identyfikacja czynników determinujących i różnicujących te zachowania. W badaniach uczestniczyło 117 punktów handlowo-usługowych, funkcjonujących na obszarach wiejskich w Małopolsce. Prawie 55% punktów handlowo-usługowych, które uczestniczyły w badaniu miało terminal POS, pozostałe podmioty nie akceptowały płatności kartami. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, wyposażenie punktu w terminal POS zależało od rodzaju punktu handlowo-usługowego oraz okresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Karty płatnicze najczęściej akceptowały punkty handlowe oraz przedsiębiorstwa, których okres działania na rynku nie przekraczał 10 lat. Głównym motywem, dla którego właściciele sklepów i punktów usługowych, zdecydowali się na przyjmowanie płatności bezgotówkowych kartą było zainteresowanie ze strony klientów. Barierami w rozwoju sieci akceptacji kart na obszarach wiejskich były duże opłaty pobierane przez agentów rozliczeniowych oraz to, że mieszkańcy wsi nie posiadali kart płatniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research conducted to characterize and assess market behaviours of businesses accepting payment cards operating in rural areas and the identification of factors determining and diversifying these behaviours. The study involved 117 points of sale, operating in rural areas in Malopolska. As results from conducted analysis, 54% of the surveyed retail and services points possessed a POS terminal, whereas the other did not accept card payments. Equipping a retail point with POS terminal depends on the kind of the retail and services point and the period of the business operation on the market. Payment cards were the most frequently accepted by self-service stores, petrol stations and shops selling television, radio and domestic appliances. Almost 70% of subjects operating on the market for between 6 and 10 years had POS terminals. The main reason why the owners of shops and service points decided to accept non-cash payments by card was interest among customers. The barriers to the development of payment card acceptance network in rural areas are high commissions charged by settlement agents and the fact that rural dwellers do not have payment cards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brussa A. Tarnawa A. (red.). 2011: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Warszawa.
  2. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. 2013: Departament Systemu Płatniczego NBP, Warszawa.
  3. ECB Statistical Data Warehouse. 2014: http://sdw.ecb.europa.eu, dostęp 14.05.2014.
  4. Falkowski A., Tyszka T. 2009: Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
  5. Koźliński T. 2013: Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa.
  6. Kukuła K. 2009: Elementy statystyki w zadaniach, wydanie II, PWN, Warszawa.
  7. Tradycyjna gotówka w płatnościach wciąż degraduje plastikową kartę. 2014: http://media.netpr.pl, data dostępu 14.05.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu