BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bilska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Grzesińska Wiesława (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Przybylski Wiesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Żywność funkcjonalna jako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych
Functional Food as a Possibility for Development of Polish Food Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 293-298, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Jakość żywności, Dodatki funkcjonalne do żywności, Zdrowa żywność, Świadomość konsumenta
Food, Food quality, Functional food additives, Health food, Consumer awareness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była charakterystyka żywności funkcjonalnej oraz przedstawienie rynku tego typu produktów w Polsce na tle innych krajów. Przeprowadzono także analizę SWOT dla rynku żywności funkcjonalnej. Wobec coraz większej świadomości konsumentów dotyczącej wpływu spożywanych produktów żywnościowych na ich zdrowie, szansą na rozwój polskich firm spożywczych jest wytwarzanie produktów spożywczych mających prozdrowotne właściwości. (abstrakt oryginalny)

In view of the growing consumer awareness about the impact of consumed food products on their health, production of food with health promoting properties is an opportunity for the development of Polish food companies. The paper presents the characteristics of functional food and discusses the market such products in Poland compared to other countries. Also conducted a SWOT analysis for the functional food market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska O. 2009: Rynek żywności funkcjonalnej. Wzrost - za jaką cenę? Fresh & Cool Market, nr 3, 22-28.
 2. Betlejewski S. 2007: Choroby społeczne, cywilizacyjne czy choroby stylu życia, Wiadomości Lekarskie, LX nr 9-10, 489-492.
 3. Bogacz A., 2011: Rynek żywności funkcjonalnej w USA wzrósł o 31 proc., www.portalspożywczy.pl, dostęp: 14.04.2014.
 4. Drewnowska B. 2011: Miliardy na leczniczą żywność, www.ekonomia.rp.pl, dostęp 23.04.2013.
 5. Drożdż J., Nosecka B., Morkis G., Szczepaniak I. 2009: Produkcja żywności i napojów w XXI wieku, Przem. Ferm.Owoc.-Warz., nr 1, 12-13.
 6. Functional Foods. Studies and Reports. 2010. European Commision. ftp://ftp.cordis.europa.eu, dostęp 18.06.2014
 7. Górecka D. 2007: Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji, Przem. Spożyw., nr 6, 20-23, 25.
 8. Guzek D., Głąbska D., Molęda Z., Marcinkowska-Lesiak M., Gutkowska K., Horbańczuk J.O., Wierzbicka A. 2013: Biożywnść - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego - możliwość wdrożenia produkcji prozdrowotnych przetworów z mięsa wieprzowego, [w:] Nauka o Żywieniu Człowieka - osiągnięcia i wyzwania, Wyd. SGGW, Warszawa, 540-547.
 9. Krygier K., Florowska A. 2008: Żywność funkcjonalna obecnie i przyszłości, Przem. Spoż., nr 5, 2-6.
 10. Krygier K. 2011: Żywność funkcjonalna - co to dziś oznacza? Przem. Spoż., 65, 14-16.
 11. Kudełka W. 2011: Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, z. 18, 290-302.
 12. Korczak J. 2011: Nowa żywność bioaktywna wkrótce na naszych stołach. Akademickie B+R, nr 1, 31-33.
 13. Lubiatowska-Krysiak E., Twardowski T. 2008: Agrobiotechnologia i przemysł rolno-spożywczy: perspektywy i ograniczenia w świetle opinii publicznej, Biotechnologia, Monografie, nr 4, 3-66.
 14. Obidzińska E., Zientek-Varga J. 2010: Konsument wyznacza trendy, Fresh & Cool Market, nr 1, 16-19.
 15. Pieszka M., Pietras M.P. 2010: Nowe kierunki w badaniach żywieniowych - nutrigenomika, Rocz. Nauk. Zootechnika, t. 37, z. 2, 83-103.
 16. Rozporządzenie nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, Dz.Urz. UE, L 404 z 30 grudnia 2006 r.
 17. Rozwój rynku żywności funkcjonalnej, Forum Mleczarskie, www.forummleczarskie.pl/raporty, dostęp 23.04.2014.
 18. Świderski F., Kolanowski W. 2006: Żywność funkcjonalna i dietetyczna, [w:] Z.Świderski (red.), Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 27-36.
 19. Walęga A. 2012: Rynek produktów funkcjonalnych w Polsce. www.networkmagazyn.pl, dostęp. 12.04.2014.
 20. Żywność funkcjonalna 2012 - czyli co ma Polak na talerzu? 2012: Raport przygotowany przez On Board PR Ecco Network we współpracy z Gemius Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu