BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacje w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem mięsa w zależności od poziomu nakładów na działalność innowacyjną
Innovations in Enterprises of Meat Processing Sector in Relation to the Input Level of Innovative Activity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 312-317, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Przemysł mięsny, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje, Stymulowanie innowacyjności
Marketing innovations, Meat industry, Enterprise innovation, Innovations, Stimulate innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w zakresie produktów, procesów, organizacji i marketingu. Przedstawiono działalność innowacyjną 76 przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem, konserwowaniem i produkcją wyrobów z mięsa w latach 2007-2010. Kryterium podziału przedsiębiorstw stanowiły nakłady na działalność innowacyjną. Badane przedsiębiorstwa wprowadzały przede wszystkim innowacje produktowe (56,6%), stanowiły one nowość dla rynku w przypadku 46,5% przedsiębiorstw. W 40,8% przedsiębiorstw wprowadzono innowacje w procesach. W 40,8% przedsiębiorstw wprowadzono innowacje w procesach. (abstrakt oryginalny)

The research is focused on enterprises dealing with the meat processing, which made expenditures on innovations in the period 2005-2010 and introduced the change in products, processes, organization and marketing. The product innovations were most common and they were introduced by 56.7% of enterprises. Usually they were linked to the other change. Implemented process innovations were mostly focused on the change of production methods, less on methods supporting the processes or operational systems related to the purchases or accountancy. The number of enterprises, which implemented the above change, increased along with the input level on innovations. Furthermore the change in marketing was introduced more often than organizational innovations. Predominantly marketing innovations were related to the utilisation of new media or promotion techniques. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janasz W., Kozioł-Nadolna K. 2011: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa, 12.
  2. Kotler P. 1994: Marketing: Analiza, uwarunkowania, wdrażanie, kontrola, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa, 322.
  3. Kukliński A. (red.). 1995: Nauka-technologia-gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju, KBN, Warszawa, 79.
  4. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2005: Podręcznik Oslo, wydanie III, Warszawa, 50-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu