BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Izdebski Waldemar (Politechnika Warszawska), Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2001-2012
Market of Agricultural Tractors in Poland in the Years 2001-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 318-323, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł maszyn rolniczych, Podaż, Popyt, Eksport, Import
Agricultural machinery industry, Supply, Demand, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza zmian krajowego rynku ciągników rolniczych w Polsce w latach 2001- 2012. Zakres badań obejmował przedstawienie wielkości produkcji, importu i eksportu nowych oraz używanych ciągników rolniczych. Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajową literaturę oraz statystykę masową. Badania wykazały, że na krajowym rynku ciągników rolniczych wystąpiły znaczne wahania odnośnie wielkości produkcji, importu i eksportu, a w konsekwencji ich podaży, co można tłumaczyć nieustabilizowanym popytem. Popyt na ciągniki rolnicze był niewątpliwie skutkiem zmian, które zachodziły na polskiej wsi w analizowanym okresie. Dzięki funduszom unijnym popyt na ciągniki rolnicze był duży. Wzrósł popyt na ciągniki rolnicze o dużej mocy. Od 2006 roku największy popyt był na ciągniki rolnicze z silnikiem o mocy 59-75 kW. W analizowanym okresie produkcja ciągników wynosiła 66 203 szt. a największy udział (57,9% - 38 299 szt.) miały ciągniki o najmniejszym zakresie mocy 18-37 kW. Do kraju sprowadzono łącznie 120 415 szt. nowych ciągników rolniczych, co stanowiło 181,9% ciągników produkcji krajowej. Podaż nowych ciągników rolniczych wynosiła 149 562 szt. W latach 2001-2012 na krajowy rynek trafiło łącznie 49 307 używanych ciągników rolniczych, co stanowiło 33,0% podaży nowych ciągników rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze changes in the domestic market of agricultural tractors in Poland in the years 2001-2012. The scope of the research included presentation of the volume of production, import and export of new and used agricultural tractors. To achieve the objective of the research national literature and mass statistics were used. Studies have shown that the domestic market for agricultural tractors reflected significant variations regarding the volume of production, imports and exports, and consequently, their supply that can be explained by unregulated demand. The demand for tractors was undoubtedly due to changes taking place in the Polish countryside during the period. Thanks to the EU demand for tractors was high. Demand for agricultural tractors of high power increased. Since 2006, the greatest demand was for tractors with an engine power of 59-75 kW. In the analyzed period, the production of tractors was 66 203 units and the largest share (57.9% - 38 299 units) was for tractors with the lowest power range of 18-37 kW. A total of 120 415 units of new tractors was imported, which is 181.9% of the national production of tractors. The supply of new agricultural tractors amounted to 149 562 units. In the years 2001-2012 the domestic market was supplied by a total of 49307 used tractors, which accounted for 33.0% of the supply of new agricultural tractors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barwicki J. 2008: Wpływ zmian struktury rolnictwa UE na produkcję roślinną, zwierzęcą, rozwój upraw energetycznych oraz rynek ciągników rolniczych, Prob. Inż. Rol., nr 1, 29-35.
  2. Izdebski W., Kusz D., Zając S. 2010: Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, 393-397.
  3. Izdebski W., Skudlarski J., Zając S. 2011: Analiza polskiego rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 463-467.
  4. Lipiec J., Waszkiewicz C. 2008: Analiza zmian krajowego rynku ciągników i przyczep rolniczych, TROL, nr 2.
  5. Pawlak J. 2007: Rynek ciągników w wybranych krajach, Probl. Inż. Rol., nr 3, 29-34.
  6. Pawlak J. 2008: Zrównoważony rozwój rolnictwa rola mechanizacji, Probl. Inż. Rol., nr 1, 13-19.
  7. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2002-2013: IERiGŻ-PIB, nr od 30 do 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu