BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wzrost cen nawozów mineralnych a ich koszty w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych w latach 2010-2012
Increase of the Prices of Mineral Fertilizers and their Costs on Farms Specializing in Field Crops in the Years 2010-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 324-330, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Nawozy sztuczne, Ceny, Koszty, Produkcja roślinna
Arable farm, Artificial fertilizer, Prices, Costs, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, efektywności funkcjonowania i nasilenia inwestycyjnego dwóch grup gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych, które w latach 2010-2012 nieprzerwanie prowadziły rachunkowość dla polskiego FADN. Wyraźny wzrost cen nawozów mineralnych w latach 2010-2012 spowodował, że gospodarstwa rolne specjalizujące się w uprawach polowych zareagowały odmiennie na tę sytuację. Większość z nich w tym okresie zwiększyła koszty nawozów mineralnych, były jednak i takie gospodarstwa, które koszty te zmniejszyły. Stwierdzono, że gospodarstwa, które zmniejszyły koszty nawozów mineralnych, charakteryzowały się większymi nakładami pracy na 1 ha UR, miały mniejszy obszar UR i słabsze techniczne uzbrojenie pracy oraz gorszą sytuację ekonomiczną. (abstrakt oryginalny)

The sharp increase in the prices of mineral fertilizers in 2010-2012 meant that farms specializing in field crops responded differently to this circumstance. Most of them in this period increased costs of mineral fertilizers were, however, and the farm that costs are reduced. The aim of the study was to evaluate the production potential, the organization of production, the efficiency of the investment and the severity of the two groups of farms specializing in field crops, which in 2010-2012 led continuously accounting for the Polish FADN. It was found that the holding that in the period decreased costs of mineral fertilizers are those which are characterized by a greater amount of work per 1 ha utilized agriculture area (UAA), had a smaller area of UAA and a worse economic situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopiński J. 2006: Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach, Wieś Jutra, nr 6.
  2. Rembeza J., Zalewski A. 2013: Ceny nawozów mineralnych w Polsce i ich powiązanie z rynkami międzynarodowymi, Zag. Ekon. Rol., nr 4(337).
  3. Stanisz A. 2007a: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, Statsoft, Kraków.
  4. Stanisz A. 2007b: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.
  5. Zalewski A., Rembeza J. 2013: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Zieliński M. 2013: Gospodarstwa nastawione na typową produkcję roślinną, [w:] W. Józwiak, W. Ziętara (red.), Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. 2012: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu