BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba Jan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ zadłużenia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
Influence of Indebtedness on the Profitability and the Financial Safety of Chosen Milk Co-Operatives in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 344-349, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Zadłużenie, Bezpieczeństwo finansowe, Rentowność, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Cooperative creameries, Indebtedness, Financial security, Profitability, Foreign capital in enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wpływu wartości kapitału obcego na poziom bezpieczeństwa finansowego i rentowności 41 spółdzielni mleczarskich w okresie czterech kolejnych lat z 14 województw Polski. Badane spółdzielnie pogrupowano w 4 grupy ze względu na wartości trzech kolejnych kwartyli kapitału obcego tych mleczarni. Spółdzielnie o wyższym poziomie kapitału obcego osiągnęły wyższy poziom rentowności, natomiast w przypadku bezpieczeństwa finansowego nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work was examined of the influence of the indebtedness on the security level of financial and profitabilities of 41 milk cooperatives within a period of four following years from 14 provinces in Poland. The examined cooperatives were grouped into 4 groups. A base of their grouping were values of three following quartiles of indebtedness of these dairies. Cooperatives about the higher level of the indebtedness had the higher profitability, however in case of the financial safety it cannot draw unambiguous conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 73-75.
 2. Bień W. 2008: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 112.
 3. Brodziński M.G. 1993: Bariery wzrostu i kierunki powiązań integracyjnych spółdzielni mleczarskich z rolnikami w zakresie produkcji i skupu mleka o wysokim standardzie jakościowym, [w:] E. Pudełkiewicz, Z.T. Wierzbicki (red.), Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej. Doświadczenia i przyszłość, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa, 97-98.
 4. Brodziński M.G. 2007: Spółdzielnie, zarządy, członkowie, ALMAMER, Warszawa, 82.
 5. Dudycz T., Wrzosek S. 2000: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 95-96.
 6. Ickiewicz J. 1993: Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Poltext, Warszawa,15-17.
 7. Jerzemowska M. (red.). 2004: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 286.
 8. Leszczyńki Z., Skowronek-Mielczarek A. 2004: Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa, 207.
 9. Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa, 222.
 10. Pawłowicz L.J. (red.). 2005: Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, ODDK Gdańsk, Gdańsk, 33.
 11. Rocznik statystyczny rolnictwa 2012. 2012: GUS, Warszawa.
 12. Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. 2013: GUS, Warszawa.
 13. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. 2013: GUS, Warszawa.
 14. Sierpińka M., Jachna T. 2002: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu