BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Jarosława (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sinkiewicz Izabela (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Adamska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Profil kwasów tłuszczowych mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR
Profile of Fatty Acids in Milk from Cows Fed on Total Mixed Ration System
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 5 (84), s. 135-144, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Produkcja rolna, Jakość mleka, Badanie żywności, Mleko
Food, Agricultural production, Quality of milk, Food research, Milk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy analizowano profil kwasów tłuszczowych (KT) mleka pochodzącego od krów żywionych w systemie TMR (Total Mixed Ratio) w cyklu rocznym, uwzględniając skład lipidów paszy. Pasze objętościowe (kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka) były znaczącym źródłem PUFA, zwłaszcza pochodzące z roku 2009, a ich skarmianie rozpoczęto w okresie jesiennym. W składzie KT mleka z tego okresu stwierdzono znacznie większą zawartość: MUFA, CLA i kwasu linolowego w porównaniu z pozostałymi sezonami. Różnice te były spowodowane zmianami zawartości KT zachodzącymi podczas przechowywania pasz, np. w kiszonce z kukurydzy stwierdzono zmniejszenie zawartości kwasu α-linolenowego z 14,50 do 6,43 g100 g-1 KT. Cenną zaletą profilu KT badanego mleka była znaczna zawartość prozdrowotnych KT należących do nieparzystych i rozgałęzionych (OBCFA) - 4,86 g-100 g-1 KT oraz nasyconych krótko- i średniołańcuchowych (SCFA) - 15,10100 g-1 KT. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the profile of fatty acids (FA) was analyzed in milk from cows fed on a TMR system (Total Mixed Ration) during a one year cycle, with regard to the composition of lipids in the forages. Roughages (corn silage and haylage), especially those from the 2009 crops, were a significant source of polyunsaturated FA (PUFA), and the forage-based cow feeding started in autumn. It was found that, compared to other seasons, the fat in milk produced during this particular period contained significantly more monounsaturated FA (MUFA), conjugated linoleic acid (CLA), and linoleic acid. The differences were caused by changes in the content of FA occurring whilst storing forage; for example, it was reported that the content of α-linoleic acid in corn silage decreased from 14.50 to 6.43 g100 g-1FA. A valuable advantage of the profile of FA in the milk analyzed was the essentially high amount of health-promoting FA belonging to the odd- and branched-chain FAcids (OBCFA): 4.86 g100 g-1FA, as well as to the short- and medium-chained FAcids (SCFA): 15.10100 g-1FA. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AlZahal O., Or-Rashid M.M., Greenwood S.L., Douglaas M.S., McBride B.W.: The effect of dietary fiber level on milk fat concentration and fatty acid profile of cows fed diets containing low levels of polyunsaturated fatty acids. J. Dairy Sci., 2009, 92, 1108-1116.
 2. AOAC: Official Methods of Analysis. International Method IDF-ISO-AOAC Nr 905.02. Gravimetric method (Röse-Gottlieb), 2000.
 3. Baltusnikiene A., Bartkeviciute Z., Cernauskiene J.: Fatty acids and composition of milk fat from cows consuming pasture and total mixed ration. Veterinarija i Zootechnika, 2008, 42 (64), 28-33.
 4. Bargo F., Delahoy J. E., Schroeder G.F., Baumgard L.H., Muller L.D.: Supplementing TMR with pasture increase the content of CLA in milk. Anim. Feed Sci. Technol., 2006, 131, 226-240.
 5. Barłowska J., Litwińczuk Z.: Właściwości odżywcze i prozdrowotne tłuszczu mlecznego. Med. Wet., 2009, 65 (3), 171-174.
 6. Bassaganya-Riera, J., Hontecillas, R., Beitz, D.C.: Colonic anti-inflammatory mechanisms of conjugated linoleic acid. Clin. Nutr., 2002, 21, 451-459.
 7. Basset Ch.M.C., Edel A.L., Patenaude A.F, McCullough R.S., Blackwood D.P. Chouinard D.P.: Dietary vaccenic acid has antiatherogenic effects in LDLr2/2 mice1-3. J. Nutr. 2010, 1, 18-24.
 8. Bhattacharya A., Banu J., Rahman M., Causey J., Fernandes G.: Biological effects of conjugated linoleic acids in health and disease. J. Nutr. Biochem., 2006, 17, 789-810.
 9. Collomb M., Schmid A., Sieber R., Wechsler D., Ryhänen E.L.: Conjugated linoleic acids in milk fat: variation and physiological effects. Int. Dairy J., 2006, 16, 1347-1361.
 10. Danków R., Osten-Sacken J.: Wpływ żywienia na skład i właściwości mleka. Chów Bydła, 1995, 5, 10-11.
 11. Field C.J., Blewett H.H., Proctor S., Vine D.: Human health benefits of vaccenic acid. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2009, 34, 979-991.
 12. Folch J., Lees M., Sloane-Stanley G.H.: A sample method for isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226, 497-509.
 13. Hanczakowski P.: Fizjologiczne działanie kwasów tłuszczowych. Rocz. Zoot., 2003, 3-4, 3-5.
 14. Jensen R.G.: The composition of bovine milk lipids: January 1995 to December 2000. J. Dairy Sci. 2002, 85, 295-350.
 15. Kraszewski J., Mandecka B., Wawrzyńczak S.: Comparison of feeding efficiency of high-yielding cows in TMR and PMR systems. Annals Anim. Sci., 2005, 2 (5), 335-344.
 16. Lock A.L., Garnsworthy P.C.: Seasonal variation in milk conjugated linoleic acid and A9 desaturase activity in dairy cows. Livest. Prod. Sci., 2003, 79, 47-59.
 17. Litwińczuk Z., Litwińczuk A: Możliwości modyfikacji składu chemicznego mleka w aspekcie wymagań konsumentów i potrzeb przemysłu mleczarskiego. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 2001, 59, 39-48.
 18. Mills S., Ross R.P., Hill C., Fitzgerald G.F., Stanton C.: Milk intelligence: Mining milk for bioactive substances associated with human health. Int. Dairy J., 2011, 21, 377-401.
 19. Moate P.J., Chalupa W., Boston R.C, Lean I.J.: Milk fatty acids. I. Variation in the concentration of individual fatty acids in bovine milk. J. Dairy Sci., 2007, 90, 4730-4739.
 20. Nałęcz-Tarwacka T., Grodzki H., Kuczyńska B., Zdziarski K.: Wpływ dawki pokarmowej na zawartość składników frakcji tłuszczowej mleka krów. Med. Wet., 2009, 65 (7), 487-491.
 21. Pasierbski Z.: Żywienie a skład chemiczny mleka. Chów Bydła, 1999, 7 (6), 15-16.
 22. Pisulewski P.M.: Żywieniowe metody modyfikowania składu kwasów tłuszczowych żywności pochodzenia zwierzęcego. Przem. Spoż., 2000, 2, 59-71.
 23. Potkański A: Żywienie krów mlecznych. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo - podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. Red. D. Jamroz i A. Potkański. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001, s. 17.
 24. Puchajda Z., Szteyn J.: Czynniki wpływające na wydajność, skład i jakość mleka. W: Mleczarstwo. Red. S. Ziajka Wyd. UWM, Olsztyn, 2008, s. 10.
 25. Rego O.A, Slves S.P., Antunes L.M.S., Rosa H. J.D, Alfaia C.F.M., Prates J.A.M., Cabrita A.R.J., Fonseca A.J.M., Bessa R.J.B: Rumen biohydrogenation - derived fatty acids in milk fat from grazing dairy cows supplemented with rapeseed, sunflower, or linseed oils. J. Dairy Sci., 2009, 92, 4530-4540.
 26. Sæbø A., Sæbø P.C., Mikko Griinari J., Shingfield K.J.: Effect of abomasal infusions of geometric isomers of 10, 12 CLA on milk fat synthesis in dairy cows. Lipids, 2005, 8 (40), 823-832.
 27. Vlaeminck B., Fievez V., Cabrita A.R.J., Fonesca A.J.M., Dewhurst R.J.: Factors affecting odd- and branched- chain fatty acids in milk: A review. Anim. Feed Sci. Technol. 2006, 131, 389-417.
 28. White S.L., Bertrand J.A., Wade M.R., Washburn S.P., Green J.T.Jr., Jenkins T.C.: Comparison of fatty acid content of milk from Jersey and Holstein cows consuming pasture or a total mixed ration. J. Dairy Sci., 2001, 84, 2295-2301.
 29. Wongtangtintharn S., Oku H., Iwasaki H., Toda T. Effect of branched chain fatty acids on fatty acid biosynthesis of human breast cancer cells. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 2004, 50, 137-143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu