BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Escher Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Polski rynek badań marketingowych - stan, tendencje, aktualne problemy i wyzwania
Polish Market of Marketing Research - Actual Condition, Trends, Current Problems and Challenges
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 394-401, tab.
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Rynek badań marketingowych
Marketing research, Marketing research market
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule autorka dokonuje oceny aktualnej kondycji polskiego rynku badań marketingowych oraz wskazuje na główne przemiany, jakim podlegał w blisko już 20-letniej historii swojego rozwoju. Wraz z dokonaną oceną, podjęto również próbę identyfikacji głównych tendencji rozwojowych rynku oraz problemów i wyzwań, którym sprostać dziś muszą osoby/podmioty realizujące na nim badania marketingowe, jak i analitycy, dokonujący systematycznego opisu tego, co się na nim dzieje. Przy realizacji tak opisanych celów autorka wspiera się przede wszystkim danymi pochodzącymi z corocznego badania ankietowego prowadzonego na polskim rynku badań przez PTBRiO oraz literaturą z zakresu badań marketingowych.(abstrakt oryginalny)

In the article the author assesses the current condition of the Polish market of marketing research and indicates the major changes which have run on this market during the period of nearly 20 years of its history. The author also identifies the main development trends of the market and the problems and challenges that must be met by persons/firms that currently carry out the marketing research in Poland, as well as analysts, conducting a systematic review of what is happening on this market. In order to achieve the objectives, the author refers to data coming from the annual survey conducted by PTBRiO (The Polish Society of Market and Opinion Researchers) and contemporary marketing research literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011, s. 19-25.
 2. Z. Kędzior, M. Jaciow, Badania rynku w Polsce do roku 1990 - oaza czy fatamorgana?, Katalog PTBRiO 2004, s. 21-24;
 3. A. Wódkowski, Badania rynku i opinii w Polsce, Katalog PTBRiO, 2002, s. 8-13.
 4. I. Escher, Badania marketingowe, [w:] K. Andruszkiewicz (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń 2011, s. 106-108.
 5. D. Maison, Ewolucja czy rewolucja?, Katalog PTBRiO 2008, s. 37-38;
 6. D. Maison, Ewolucja w fokusach - od wywiadu grupowego do indywidualnego, Katalog PTBRiO 2010/2011, s. 36-37;
 7. D. Maison, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, PWN, Warszawa 2010, s. 53-61
 8. M. Malinowska, Zogniskowane wywiady grupowe w Internecie, [w:] M. Jaciow, G. Maciejewski (red.), Jakościowe badania marketingowe w Internecie, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 65-74.
 9. M. Kociankowski, Coraz trudniejsza typologia badań, Rocznik 2013/2014, s. 38.
 10. A.Czarnecki, komentarz eksperta, Katalog PTBRiO 2011/2012, s. 45-46;
 11. M. Olszewska, Dobry badacz jest jak dobry lekarz, musi się ciągle rozwijać, Katalog PTBRiO 2008, s. 41-42;
 12. A.Wiszniewska, SupeRespondent, czyli roszczeniowość badacza, Rocznik PTBRiO 2013/2014, s. 76-77.
 13. G. Kowalczyk, Koniec darmowych wywiadów, Rocznik PTBRiO 2013/2014, s. 22.
 14. P. Polkowski, Nierzetelność respondentów w badaniach marketingowych online - na tropie "Klikaczy‖ i "Psotników‖, Raport pt. Badania w Internecie, Wydawca media2.op, Warszawa 2010, s. 3-8.
 15. K. Gawlik, komentarz eksperta, Katalog PTBRiO 2011/2012, s. 42.
 16. E. Czarnota, B. Krug, R. Zydel, komentarz ekspertów, Katalog PTBRiO 2011/2012, s. 35-36.
 17. P.Chojnowski, Rynek badań marketingowych z perspektywy 2012 roku, Rocznik PTBRiO 2012/2013, s. 12.
 18. K. Mojsiewicz, G. Kowalski, A. Lempa, A. Cieśliński, komentarz ekspertów, Rocznik PTBRiO 2012/2013, s. 45-47.
 19. Ł.Mazurkiewicz, Na linii spadków, Rocznik PTBRiO 2013/2014, s. 37;
 20. M. Kociankowski, Coraz trudniejsza typologia badań, Rocznik PTBRiO 2013/2014, s. 38-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu