BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glabiszewski Waldemar (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Proinnowacyjne kierunki kreowania wizerunku małych przedsiębiorstw
Pro-Innovative Directions of Small Enterprises' Image Creating
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 402-407, tab.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Innowacje, Tożsamość przedsiębiorstwa
Company image, Innovations, Enterprise identity
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszym artykule o charakterze empirycznym autor stawia sobie pytanie, czy małe przedsiębiorstwa świadomie podejmują działalność innowacyjną w celu zbudowania pożądanego przez siebie wizerunku i czy dostrzegają jej satysfakcjonujące efekty. Poszukując odpowiedzi na to pytanie identyfikuje on rodzaje innowacji wdrażanych z myślą o kształtowaniu wizerunku oraz sfery ich implementacji, by następnie dokonać oceny wpływu tej aktywności na wykreowanie korzystnego i powszechnie akceptowanego wizerunku. Najogólniej rzecz ujmując, uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że istnieją małe przedsiębiorstwa, będące jednak w mniejszości, które traktują innowacje jako ważne narzędzie w procesie kształtowania swojego wizerunku, a jednocześnie bardzo optymistycznie oceniają wizerunkowe efekty ich zastosowania.(abstrakt oryginalny)

In the paper, that is of empirical character, the author asks himself if small enterprises consciously undertake activities in the field of innovativeness in order to create the desired image and if they perceive the outcomes of such activities. While trying to answer this question the author identifies different types of innovations that are introduced to shape the desired company's image. Moreover, he points out the spheres of innovations' implementation. This is aimed at evaluating the impact of particular activities on building the desired and accepted firm's image. In general, the presented research findings allow to say that there is a group of enterprises (but they are in minority) which treat innovations as an important tool in the process of creating their images. These firms also are very optimistic towards the outcomes concerning their image that result from innovations implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004, s. 7.
 2. V.K. Narayanan, Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage, Prentice Hall, New Jersey 2001, s. 67.
 3. K. Szatkowski, Istota i rodzaje innowacji, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 29.
 4. J. Tidd, C. Driver, Technological and Market Competencies and Financial Performance, [w:] J. Tidd (red.), From Knowledge Management to Strategic Competence. Measuring Technological, Market and Organizational Innovation, Imperial College Press, London 2000, s. 94-125.
 5. W. Glabiszewski, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego na rzecz budowania relacji w transferze technologii, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing‖ 2013, nr 9 (58), s. 162-164.
 6. E. Pluta, Public relations - moda czy konieczność. Teoria i praktyka, Twigger, Warszawa 2001, s. 31-34.
 7. M. Stupałkowski, Interakcje między wizerunkiem, tożsamością i reputacją firmy a działalnością innowacyjną, [w:] L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010, s. 371-372, za: W. Olins, Corporate Identity: Making Business Strategy Visible Through Design, Harvard Business School Press, 1990.
 8. J. Cornelissen, Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 85.
 9. J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 25.
 10. S. Zaremba-Warnke, Marketing jako narzędzie realizacji ścieżek strategicznych ekonomii zrównoważonego rozwoju, "Rocznik Ochrona Środowiska‖ 2013, t. 15, s. 2854-2857.
 11. D. Wielgórka, Innovative Ecological Activities in Small and Medium Enterprises in Poland - Sources of Financing, "Annual Set The Environment Protection‖, 2013, Vol. 15, s. 615.
 12. M. Hajdas, Ekologia jako wartość korporacyjna, "Rocznik Ochrona Środowiska‖ 2013, t. 15, s. 2867
 13. A. Ivanov, Y. Bykova, Reputacja biznesowa w działalności z zakresu ochrony środowiska, "Rocznik Ochrona Środowiska‖ 2006, t. 8, s. 192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu