BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grego-Planer Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Klienci polskich tajemniczych mistrzów w ujęciu globalnym
Customers of Polish Hidden Champions in the Global Context
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 418-423, rys., tab.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Klienci indywidualni, Klient, Liderzy biznesu
Globalization, Individual clients, Customer, Business leaders
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Międzynarodowa działalność przedsiębiorstw staje się dziś jednym z kluczowym elementów ich strategii. Liderem stają się te firmy, które posiadają zdolność do wykorzystywania szans jakie niesie za sobą globalizacja. Jedną z tych szans jest dotarcie firmy do klientów z całego świata. Aspekt ten dotyczy jednak nie tylko wielkich korporacji, ale również przedsiębiorstw o mniejszych rozmiarach. Doskonały przykład stanowią tu tajemniczy mistrzowie Hermana Simona, a zatem przedsiębiorstwa działające pod zasłoną swej nierozpoznawalności, a jednocześnie zajmujące pozycje światowych liderów. W niniejszym artykule zaprezentowano fragment wyników badań autorki nad polskimi tajemniczymi mistrzami. Głównym celem opracowania jest scharakteryzowanie, analiza, a także przedstawienie struktury oraz wymagań klientów tych ukrytych polskich liderów.(abstrakt oryginalny)

Companies' international business activity is today becoming one of the key elements of their strategies. Those companies that have the ability to seize opportunities posed by globalization transform into market leaders. One of these opportunities is to reach customers around the world. This aspect, however, concerns not only large corporations, but also small businesses. Herman Simon's hidden champions serve an excellent example. Such businesses operate as unrecognizable entities and at the same time occupy the position of world leaders. This article presents partial outcome of the research conducted by the author on Polish hidden champions. The objective of the study is to analyse customers of Polish hidden leaders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Simon, M. Dietl, Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa 2009.
  2. G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 1.
  3. L.C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 157.
  4. W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004, s. 37.
  5. B. Liberska (red.), Globalizacja - mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002, s. 20.
  6. A. McGrew, Globalization, development and human security, Polity Press, Cambridge 2007, s. 28-32.
  7. A. Zorska, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych I w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002, s. 20.
  8. M. Pietraś (red.), The Faces of Globalisation, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2002;
  9. A.P. Balcerzak, E. Rogalskam. (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009;
  10. A.M. Rugman, T.L. Brewer, The Oxford Handbook of International Business, Oxford University Press, New York 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu