BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Asyngier Roman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect - aspekty prawne i organizacyjne
Irregularities in the Functioning of the NewConnect Market - Legal and Organizational Aspects
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 11-21, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek NewConnect, Rynek kapitałowy, Alternatywny System Obrotu (ASO), Giełda papierów wartościowych
NewConnect market, Capital market, Alternative Investment Market (AIM), Stock market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule zostanie zaprezentowana analiza danych statystycznych pokazująca rozwój rynku NewConnect oraz jego pozycję na tle innych alternatywnych systemów obrotu w Europie. Podjęta zostanie również próba uwypuklenie praktyk stosowanych przez emitentów i inwestorów wpływających na negatywne postrzeganie rynku. Ma to posłużyć realizacji celu artykułu. Jest nim zdefiniowanie obszarów działalności rynku NewConnect, które hamują jego rozwój, oraz wskazanie niezbędnych działań, jakie powinny zostać podjęte w celu poprawy jego funkcjonowania. Artykuł stanowi początek większych badań mających na celu uwypuklenie niedoskonałości funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego. (fragment tekstu)

In the article an analysis of statistical data showing development of the NewConnect market will be presented and its position against the background of other multilateral trading facilities in Europe. An attempt at emphasizing practices used by issuers and investors which affect a negative perception of the market will be made as well. It is to be used for realization of the goal of the article. And the goal is to define activity fields of the NewConnect market which inhibit its development and to indicate necessary actions which should be undertaken in order to improve its functioning. The article is the beginning of larger research whose aim is to highlight imperfections in the functioning of the Polish capital market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asyngier R., Zmiany na głównych rynkach giełdowych w Europie, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 2. Dowgielski B., Balticon i Serenity - magicy z NC, "Gazeta Giełdy Parkiet" z dnia 20 grudnia 2011 r., nr 293.
 3. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).
 4. Jagielnicki A., NewConnect - nowa szansa na duże zyski, Helion, Gliwice 2009.
 5. Kordela D., Alternatywne rynki papierów wartościowych w Europie - geneza, systematyka i rozwój, [w:] Finanse 2009 - teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, W. Tarczyński, D. Zarzecki (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 550, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 40, Szczecin 2009.
 6. Pastusiak R., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym: operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warszawa 2007.
 7. Szczepkowski A., NewConnect - inwestor indywidualny niekoniecznie pożądany, "Trend", kwiecień 2012.
 8. Ziarko-Siwek U. (red.), Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa 2007.
 9. www.blogi.bossa.pl/.
 10. www.fese.eu.
 11. www.knf.gov.pl.
 12. www.londonstockexchange.com.
 13. www.newconnect.pl/.
 14. www.parkiet.com.
 15. www.pulsinwestora.pb.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu