BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzęczek Tomasz (Politechnika Poznańska), Czerwińska Paulina (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Badanie ryzyka sprzedaży za pomocą analizy głównych składowych i portfelowej
Examination of Sales Risk With the Use of MCA and Portfolio Analysis
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 43-51, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sprzedaż, Ryzyko handlowe, Przedsiębiorstwo handlowe, Zmienność, Korelacja, Portfel handlowy, Studium przypadku
Sale, Trade risk, Commercial enterprises, Variability, Correlation, Trading portfolio, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświecono adaptacji metod pomiaru ryzyka i jego wariancyjnej struktury do oceny portfela sprzedaży towarów i kształtowania go na przyszłość. Do diagnozowania i pomiaru ryzyka portfela sprzedaży zastosowano tu metodę głównych składowych. Choć nie jest to powszechne, metodę tą popularyzuje się i stosuje do szacowania korelacji sprzedaży towarów (pomiaru kompensacji i eskalacji ryzyka sprzedaży). W artykule proponuje się oryginalne połączenie metody głównych składowych i analizy portfelowej w celu oceny i zarządzania ryzykiem całego portfela sprzedaży. Metoda portfelowa służy sformułowaniu problemu optymalizacji portfela sprzedaży ze względu na kryteria ilości i ryzyka jej zmienności. (fragment tekstu)

This paper concerns sales portfolio, that means the company sales quantity or value structuralized by groups of goods. The sales risk was defined as the volatility of sales quantity of goods group or whole portfolio, so it includes demand risk and supply risk. Methods of measuring risk and its variance structure, known from financial markets, were used to assess the sales quantity portfolio. Main component (MCA) and portfolio analyses were proposed. Methods of original interpretation were proposed to classify risk of sales of goods groups and portfolio. In the examined trade enterprise there were identified: sets of goods groups with independent sales, so that they diversify sales risk in portfolio, groups of goods with correlated sales within a set and with complementary risk or compensated risk (i.e. counterbalance risk). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiec A., Brzęczek T., Mikroekonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  3. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa 2008.
  4. Fischhoff B., Kadvany J., Risk: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2011.
  5. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008.
  6. Sikora W. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.
  7. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2001.
  8. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2004.
  9. Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu