BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jelert Henrik (Duńsko-Polska Izba Handlowa, Danish-Polish Chamber of Commerce)
Tytuł
Globalizacja i integracja : dlaczego warto zatrudniać kobiety na stanowiskach kierowniczych?
Globalization and integration: Why should we employ women on managerial positions?
Źródło
Kobieta i Biznes, 2003, nr 1-4, s.  s. 10-11, s. 54, 57
Women & Business
Słowa kluczowe
Kobieta, Kariera zawodowa
Woman, Professional career
Abstrakt
Faktem jest, że mężczyźni i kobiety po prostu inaczej wykorzystują swój potencjał. Ważniejsze od pytania "Czy kobiety rzeczywiście pragną być menedżerami?" jest - jak mi się wydaje - pytanie: "Czy w zarządzaniu powinny być wykorzystywane różne typy inteligencji, umiejętności i zachowań?". Jako że zmierzamy do tego, aby tworzyć "biznes z ludzką twarzą", powinno znaleźć się w nim więcej miejsca dla kobiecego rozumienia ludzkich uczuć i reakcji, a w procesach integracji kobiety powinny zajmować dominujące pozycje.(fragment tekstu)

Maybe men and women just invest their human capital differently: Do women actually want to be-come managers? Or is it rather a question of trying to reward different kinds of intelligence and behav-ior in a comparable manner? As we undoubtedly become more and more of a "people's business" there should be ample room for the female understanding of how people actually feel and react - and in terms of integration women ought to be superior to men.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu