BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duszczyk Maciej (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Office of the Committee for European Integration)
Tytuł
Integracja europejska a szanse dla kobiet
European Integration and chances for women
Źródło
Kobieta i Biznes, 2003, nr 1-4, s. 2-4, s. 47-48, 50, tabl., bibliograf. 1 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Kobieta, Rynek pracy, Zatrudnienie kobiet
Woman, Labour market, Women employment
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska poświęca wiele uwagi sprawom równych praw dla kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także podejmuje działania na rzecz zapobiegania problemom społecznym, które dotykają kobiety. Politycy unijni doskonale zdają sobie sprawę, że to w większości kobiety są dyskryminowane na rynku pracy, że otrzymują niższe wynagrodzenia, częściej dotyka je bezrobocie, a także często są ofiarami przemocy. Takie traktowanie kobiet pozostaje w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka, do realizacji których Wspólnota przywiązuje ogromną wagę. (fragment tekstu)

European Union pays a lot of attention to implementation of equal rights for women and men on the labour market, it also carries out activities preventing social problems, which are suffered mainly by women. The Community Institutions realise very well that mainly women are discriminated against on the labour market, they receive lower pay. more often suffer unemployment, they are also victims of violence. It is contradictory to the fundamental human rights, which are of great importance for the Community. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Świątkowski A.M. , Europejskie prawo socjalne, tom II, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu