BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Stanisław (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2003, nr 5, s. 9-32, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Kształtowanie się struktur przemysłowych
Słowa kluczowe
Przemysł, Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja przemysłu, Badania naukowe
Industry, Ownership transformations, Privatization of industry, Scientific research
Abstrakt
Opracowanie zawiera podsumowanie badań prowadzonych przez autora w IGiPZ PAN w ramach tematu A.2.5. "Przestrzenne aspekty transformacji przemysłu w Polsce w dekadzie lat 1988-1998". Główną uwagę skupiono w badaniach na analizie przekształceń własnościowych działalności przemysłowej w skali krajowej i w poszczególnych województwach, a zwłaszcza procesu prywatyzacji, ponieważ efekty tego procesu warunkują transformację pozostałych rodzajów struktury przemysłu. Bez prywatyzacji większości działalności przemysłowej powrót do gospodarki rynkowej byłby niemożliwy. Należy podkreślić, że gospodarka rynkowa okazała się w praktyce XX w. bardziej efektywna ekonomicznie niż funkcjonująca do 1989 r. w byłym ZSRR i krajach Europy Środkowo-Wschodniej niewydolna i silnie zbiurokratyzowana gospodarka nakazowo-rozdzielcza.(abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biskup J., 1997, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na koniec 1995 r. (według danych GUS i NBP), [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa, s. 81-102
 2. Domański B., 1999, Structure, regional distribution and selected effects of foreign direct investment in Polish manufacturing in the 1990, Wirtschafts-geogr. Studien, Wien, s. 71-88
 3. Durka B. red., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa, z lat 1990 i 1998
 4. Lista 500 w r. 1998, "Rzeczpospolita" z 6 V 1999
 5. Materiały PAIZ (Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych) z lat 1996-1998
 6. Materiały Departamentu Pracy GUS z lat 1988-1991
 7. Olesiński Z., Pac-Pomamacki R., 1998, Działalność dużych inwestorów zagranicznych w Polsce, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 96-115
 8. Pracujący w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa, z lat 1995-1999
 9. Ranking 500 największych polskich firm prywatnych sektora produkcji, "Home and Market" z maja 1999 r., s. 86-116
 10. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, z lat 1989-1999
 11. Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa, z lat 1989-1999
 12. Roczniki Statystyczne województw, GUS, Warszawa, z lat 1989-1999
 13. Slenczek M., 1997, Pochodzenie i wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1989-1996, "Czas. Geogr." vol 68, nr 3-4, s. 373-382
 14. Zagoździńska J., 1998, Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1993-1996 (wg danych GUS), [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 63-95
 15. Zatrudnienie w gospodarce narodowej z lat 1989-1999, GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu