BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka I. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wybrane postawy i zachowania polskich nabywców wobec żywności niszowej
Chosen Attitudes and Behaviours of Polish Final Buyers Related to Niche Food
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 22-27, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nabywca końcowy, Rynek żywności, Mięso jagnięce, Zachowania konsumenta
Final buyer, Food market, Lamb, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena wybranych postaw i zachowań nabywców finalnych na rynku niszowym, jakim w Polsce jest rynek produktów z mięsa jagnięcego. Na podstawie wyników badań pierwotnych, które analizowano statystycznie stwierdzono, że istotnym czynnikiem determinującym postawy i zachowania rynkowe respondentów był poziom ich wiedzy na temat wartości odżywczej tych produktów oraz poziom ich dostępności, natomiast podstawową determinantą niekupowania tej grupy produktów były negatywne opinie innych osób na ich temat. Świadczy to o występowaniu luki wiedzy oraz luki dostępności, które powinny zostać wypełnione przez oferentów, aby możliwe było skuteczne kształtowanie postaw i zachowań rynkowych nabywców przez budowanie ich pozytywnych doświadczeń. (abstrakt oryginalny)

In the article the problems of chosen attitudes and behaviours of final buyers were presented. These aspects were analysed in the lamb meat market as the example of the niche market in Poland. On the base of the results of the field researches one can state that the key determinants of respondents' attitudes and behaviours were the level of their knowledge about nutritional values of lamb products and the level of availability of these products. The negative opinions of others buyers were the main determinant of non buying of lamb products. It means that there are two big gaps (knowledge gap and availability gap) which should be filled by offerers to shape buyers' attitudes and behaviours in the effective way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdi H., Williams L.J. 2010: Correspondence analysis, [w:] N.J. Salkind (red.), Encyclopedia of research design, Sage,Thousand Oaks, CA, 267-278.
 2. Buck R. 2004: The gratitude of exchange and the gratitude of caring: a developmental - interactionist perspective of moral emotion, [w:] R.A. Emmons, M.E. McCullough (red.), The psychology of gratitude, Oxford University Press, New York, 100-122.
 3. Cova B., Cova V. 2002: Tribal marketing - The tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing, Europ. J. Mark., vol. 36, no. 5/6, 595- 620.
 4. Cova B., Pace S. 2006: Brand community of convenience products: new forms of customer empowerment, European J. Mark., vol. 40, no. 9/10, 1087-1105.
 5. Fueller J., von Hippel E. 2013: Costless creation of strong brands by user communities: implications for producer-owned brands, http://web.mit.edu/evhippel/www/papers/Johann%20User%20Brands%20OCT%2012%2008_final.pdf (14.02.2013).
 6. Grewal D., Levy M., Kumar V. 2009: Customer experience management in retailing: an organizing framework, J. Retail., vol. 85, iss. 1, no. March, 1-14.
 7. Iwu Ch.G. 2010: Impact of product development and innovation on market share, Afr. J. Bus. Manag, vol. 4, no. 13, 2659-2667.
 8. Klepacki B., Rokicki T. 2014: http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/inne-hodowle/owce-i-kozy/artykuly/na-zdrowie,334.html, dostęp 22.05.2014.
 9. Kotler P., Keller K.L. 2007: Marketing management, Prentice Hall, New Jersey.
 10. Mohammad S., Shamekhi E. 2012: An innovative view to cultural infrastructures of investment, Advances in Applied Economics and Finance, vol. 1, no. 1, 29-31.
 11. Muniz A., O'Guinn T. 2001: Brand community, J. Cons. Res., vol. 27, no. 4, 412-432.
 12. Palmatier R.W., Jarvis Ch.B., Bechkoff J.R., Kardes F.R. 2009: The role of customer gratitude in relationship marketing, J. Market., vol. 73, 1-18.
 13. Palmatier R.W., Rajiv P.D., Dhruv G., Kenneth R.E. 2006: Factors influencing the effectiveness of relationship marketing: a meta-analysis, J. Market., vol. 70, 136-153.
 14. Sokołowski A., Sagan A. 2014: Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/adwmarketingu.html#wymiarowosci, dostęp 20.05.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu