BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Aleksandra (Vrije Universiteit Brussel, Belgie), Jegers Marc (Vrije Universiteit Brussel, Belgie)
Tytuł
The Structure of Capital and Revenue in Social Enterprises
Struktura kapitału i przychodów w przedsiębiorstwach społecznych
Źródło
Ekonomia Społeczna, 2014, nr 1, s. 51-68, tab., aneksy, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość społeczna, Organizacje pożytku publicznego, Przychody przedsiębiorstw, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Kapitał własny, Zobowiązania finansowe, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Social entrepreneurship, Public benefit organisation, Revenues of companies, Company capital structure, Ownership capital, Financial liabilities, Enterprises study, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie przedsiębiorstwa społeczne decydują się na wybór strategii, które zapewniają im stabilizację w realizowaniu ich misji społecznej. W niniejszym artykule zbadano wpływ struktury finansowej, formy prawnej oraz obszaru działalności na kształtowanie się struktury kapitału oraz struktury przychodów. Analizie zostały poddane sprawozdania finansowe polskich przedsiębiorstw społecznych, z uwzględnieniem wspomnianych czynników. Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować o istnieniu istotnych różnic w strukturze przychodów, strukturze pasywów oraz strukturze kapitału pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi w Polsce. Ponadto wskazują one na silny wpływ na strukturę kapitału zarówno środowiska, jak i czynników generowanych przez sektor, w którym prowadzona jest działalność. (abstrakt oryginalny)

Social enterprises follow financially sustainable strategies to achieve their social goals and to solve a wide range of social problems. Our main research questions aim at discovering differences in the structure of capital and revenue of social enterprises in different sectors and their having different legal forms. We analyse the financial statements of Polish social enterprises and capture relations between legal forms, domains of activities and their financial structure. We find that there are significant differences in revenue, equity and debt structures. Furthermore, we find that the capital structure of social enterprises is highly dependent on the environment and conditions under which they are active. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham A. [2006], Financial Management in the Nonprofit Sector: A Mission-Based Approach to Ratio Analysis in Membership Organizations. "The Journal of American Academy of Business", Vol. 9(2).
 2. Billis D. [2010], Hybrid Organisations and the Third Sector. Challenges for Practice, Theory and Policy, Palgrave-MacMillan, New York.
 3. Borzaga C., Defourny J. [2001], The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London.
 4. Calabrese T.D. [2013]. Running on Empty: The Operating Reserves of U.S. Nonprofit Organizations, "Nonprofit Management and Leadership", Vol. 23(3).
 5. Carroll D.A., Stater K.J. [2009], Revenue Diversification in Nonprofit Organizations: Does it Lead to Financial Stability?, "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 19(4).
 6. Chang C.F., Tuckman H.P. [1991], Financial vulnerability and attrition as measures of non-profit performance, "Annals of Public and Cooperative Economics", Vol. 62(4).
 7. Defourny J., Nyssens M. [2006], Defining Social Enterprise, [in:] M. Nyssens (ed), Social Enterprise - At the Crossroads of Market. Public Policies and Civil Society, Routledge, London.
 8. Defourny J., Pestoff V. [2008], Images and concepts of the third sector in Europe. "Working Papers Series, No. 08/02"; EMES European Research Network, Liege.
 9. Fischer R.L., Wilsker A.L., Young R.D. [2011], Exploring the Revenue Mix of Nonprofit Organizations: Does It Relate to Publicness?, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", Vol. 40(4).
 10. Froelich K.A. [1999], Diversification of Revenue Strategies: Evolving ResourceDependence in Nonprofit Organizations, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", Vol. 28(3).
 11. Gardin L. [2006], A variety of resource mixes inside social enterprises, [in:] M. Nyssens (ed), Social Enterprise - At the Crossroads of Market. Public Policies and Civil Society, Routledge, London.
 12. Haugh H. [2005], A research agenda for social entrepreneur- ship, "Social Enterprise Journal", Vol. 1(1).
 13. Hoogendoorn B., Penning E., Thurik R. [2010], What Do We Know about Social Entrepreneurship? An Analysis of Empirical Research, "International Review of Entrepreneurship", Vol. 8(2).
 14. Huybrechts B., Defourny J. [2008], Are Fair Trade Organizations necessarily Social Enterprises?, "Social Enterprise Journal", Vol. 4(3).
 15. Jegers M. [1997], Portfolio Theory and Nonprofit Financial Stability: a Comment and Extension, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", Vol. 16(1).
 16. Jegers M. [2011], On The Capital Structure of Non-profit Organisations: A Replication and Extension with Belgian Data, "Financial Accountability & Management", Vol. 27(1).
 17. Jegers M., Verschueren I. [2006], On the Capital Structure of Non-profit Organisations: an Empirical Study for Californian Organisations, "Financial Accountability and Management", Vol. 22(4).
 18. Low C. [2006], Л Framework for the Governance of Social Enterprise, "International Journal of Social Economics", Vol. 33(5).
 19. Macedo I.M., Pinho J.C. [2006], The relationship between resource dependence and market orientation: The specific case of non-profit organisations, "European Journal of Marketing", Vol. 40(5/6).
 20. Nyssens M. [2006], Social Enterprise - At the Crossroads of Market. Public Policies and Civil Society, Routledge, London.
 21. O'Shaughnessy M. [2006], Irish social enterprises: challenges in mobilizing resources to meet multiple goals, [in:] M. Nyssens (ed), Social Enterprise - At the Crossroads of Market. Public Policies and Civil Society, Routledge, London.
 22. Pättiniemi P. [2006], A plurality of logics behind Finnish social enterprises, [in:] M. Nyssens (ed), Social Enterprise - At the Crossroads of Market. Public Policies and Civil Society, Routledge, London.
 23. Price M. [2008], Social Enterprise: What it is and Why it Matters, FFLAN Ltd, London.
 24. Ridley-Duff R., Bull M. [2011], Income Streams and Special Investment, [in:] Understanding Social Enterprise. Theory and Practice, SAGE Publications Ltd, London.
 25. Siegel S., Castellan N.J. [1988], Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, McGraw-Hill, Inc., New York.
 26. Tuckman H.P. [1993], How and Why Nonprofit Organizations Obtaion Capital, [in:] D. Hammack, D. Young (eds), Nonprofit Organizations in a Market Economy. Understanding New Roles Issues, and Trends, Jossey Bass Publishers, San Francisco.
 27. Yan W., Denison D.V., Bulter J.S. [2009], Revenue Structure and Nonprofit Borrowing, "Public Finance Review", Vol. 37(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-321X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu