BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielski Stanisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Jasiński Aleksander Mikołaj (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza lokalnych zasobów biomasy rolniczej gminy Łasin
Analysis of Local Agricultural Biomass Resources in Łasin Community
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 28-33, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Biopaliwa, Produkcja roślinna
Biomass, Biofuels, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Łasin
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie możliwości wykorzystania słomy roślin uprawnych na cele energetyczne w gminie Łasin. Przeanalizowano strukturę zasiewów i stan pogłowia zwierząt w gminie oraz dokonano oszacowania i pomniejszono potencjał słomy o wykorzystanie w produkcji zwierzęcej (pasza i ściółka) oraz określono saldo substancji organicznej. Obliczenia prowadzą do stwierdzenia, że do wykorzystania energetycznego w gminie Łasin pozostaje średniorocznie ok. 15 053 t słomy o równowartości energetycznej ok. 218 264 GJ energii, co stanowi odpowiednik 8731 t węgla. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to present the possibility of using straw crops for energy purposes in the Łasin community. The structure of crops and livestock state in the community was analysed. The potential amout of straw was reduced for use in agriculture and animal production (feed and bedding) and was determined the balance of organic matter. The calculations lead to the conclusion that the use of energy purposes in the community Łasin remains average 15 053 ths Mg of straw, which is equivalent about 218 264 GJ of energy (about 8731 tons of coal). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denisiuk W. 2008: Słoma-potencjał masy i energii, Inż. Rol., 2(100), 23-30.
 2. Gradziuk P., Grzybek A., Kowalczyk K., Kościk B. 2002: Biopaliwa, Wyd. Wieś Jutra.
 3. Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. 2001. Słoma energetyczne paliwo, Wyd. Wieś Jutra.
 4. Hałuzo M., Musiał R. 2004: Ocena zasobów i potencjalnych możliwości pozyskania surowców dla energetyki odnawialnej w województwie pomorskim, Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku.
 5. Harasim A. 1994: Relacje między plonem słomy i ziarna u zbóż, Pam. Puł., 104, 56.
 6. Jasiulewicz M. 2014: Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę narodowego celu wskaźnikowego oze i dyrektyw UE w 2020 roku, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 1, 70-76.
 7. Kościk B., Kowalczyk-Juśko A. 2011: Metodyka obliczania lokalnego potencjału zasobów biomasy, [w:] H. Rusak (red.), Gospodarowanie energią w gminach - podstawy metodyczne, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 8. Kuś J., Madej A., Kopiński J. 2006: Bilans słomy w ujęciu regionalnym, [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 3, 211-226.
 9. Skórnicki H. 2010: Skrócone normatywy produkcji rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późn. zm.
 11. Węglarzy K., Bereza M. 2012: Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności, J. Agribus. Rural Dev. 2(24), 253-262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu