BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majerowska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Prognozowanie stóp zwrotu portfeli akcji w oparciu o estymację panelową
Forecasting Rates of Return of Portfolios of Assets Based on the Panel Data Estimation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 173-180, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Stopa zwrotu, Dane panelowe, Estymacja, Model wyceny aktywów kapitałowych, Rynek kapitałowy, Prognozowanie stóp zysku akcji
Equity portfolios, Rate of return, Panel data, Estimation, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital market, Forecasting the return rate of shares
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem prognozowania stóp zwrotu z inwestycji budzi powszechne zainteresowanie. Każda inwestycja finansowa związana z oczekiwanym zwrotem wymaga określenia przybliżonego poziomu zysku oraz związanego z tym ryzyka. Wybór odpowiedniej metody prognozowania wymaga przeanalizowania warunków rynkowych oraz przyjęcia założeń, co do przyszłej sytuacji rynkowej. W przypadku wykorzystania modeli ekonometrycznych trudność w prognozowaniu pojawia się już wcześniej, a mianowicie na etapie wyboru odpowiedniej metody szacowania modeli. Najczęściej modele funkcjonujące na rynkach finansowych szacuje się za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów lub metody największej wiarygodności. Zazwyczaj działania takie dokonuje się dla wielu walorów czy portfeli jednocześnie funkcjonujących na rynku. Wiadomo również, że walory/ portfele nie istnieją na rynku w oderwaniu od siebie. Badania wskazują na skorelowanie pomiędzy walorami, a szczególnie tymi, które należą do tego samego sektora, branży itp. Szacując więc modele w oderwaniu od siebie traci się dodatkową informację związaną z ich współzależnością. Wykorzystanie danych przekrójowo-czasowych nie jest elementem nowym w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, jak i elementów rynku kapitałowego. Wielu autorów stosowało metodę SUR do estymacji modeli ekonometrycznych. Na przykład Wu, Popp i Bretschneider (2003) zastosowali model SUR do oceny wpływu wiedzy na poziom produktywności w wybranych krajach świata. Griffiths i Valenzuela szacowali modele wydatków na rynku australijskim stosując również model SUR. Celem niniejszej pracy oszacowanie modelu wyceny kapitałowej (CAPM) w oparciu o dane przedstawione w postaci szeregów przekrojowo-czasowych. Przykłady takiej estymacji, dla rynków zagranicznych, można znaleźć na przykład w pracy Marshalla i Younga (2003), dotyczącej giełdy australijskiej. (fragment tekstu)

The paper deals with forecasting the rates of return of assets traded on the stock exchange. On the basis of the prices of assets traded on the WSE in the period between June 2005 and December 2005 rates of return were calculated and twenty 5-element portfolios were generated. Using data, in the form of panel, the CAPM model was estimated by SUR and CSCTA methods and compared with a pooled model. Then forecasts of rates of return were calculated. The results show that it is necessary to take into account correlations among portfolios during the estimation process. However obtained, forecasts were the most accurate for the models estimated by the OLS method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Green W.H. (2005), Econometric Analysis, Prentice Hall, New York.
  2. Griffiths W.E., Valenzuela R. (2003), Gibbs Samplers for A Set of Seemingly Unrelated Regressions, Working Paper 912, The University of Melbourne, The Department of Econometrics, Melbourne.
  3. Gujarati D.N. (2003), Basic econometrics, McGraw Hill, New York.
  4. Marshall B.R.,Young M., (2003). Liquidity and stock returns in pure order-driven markets: evidence from the Australian stock market, International Review of Financial Analysis, 12, s. 173-188.
  5. Percy D.F. (1992), Prediction for Seemingly Unrelated Regressions, Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 54, No. 1, s. 243-252.
  6. Wu Y., Popp D.,Bretschneider S., (2003), Knowledge spillovers in independent economies, Working Paper of Center for Technology and Information Policy, Syracuse University, Syracuse.
  7. Zellner A. (1962). An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias. Journal of American Statistical Association, 57, s. 348-368.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu