BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nowak Mirosława Marzena (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Tytuł
Wybrane aspekty ekonomiczno-finansowe działalności spółdzielni mleczarskich
Economic Aspects of the Innovative Activity of Enterprises of the Food Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 68-73, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo mleka, Spółdzielczość mleczarska, Analiza sprzedaży, Efektywność finansowa
Milk processing, Cooperative creameries, Sales analysis, Financial efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem badań była ocena wybranych efektów ekonomiczno-finansowych funkcjonowania badanych spółdzielni mleczarskich, określenie tendencji ich zmian i porównanie ich z wynikami osiąganymi przez branżę mleczarską ogółem. Materiał do badań stanowiły informacje uzyskane z kwestionariusza wywiadu. Stwierdzono, że do określenia efektywności spółdzielni mleczarskich należy dostosować mierniki i wskaźniki ogólnie stosowane w przedsiębiorstwach. Poziom badanych wskaźników nie odbiegał istotnie od notowanych wartości w branży ogółem. Jedynie wartość sprzedanych wyrobów mleczarskich była o połowę wyższa niż przeciętna notowana w branży. (abstrakt oryginalny)

The object of the study was an analysis of selected economic and financial parameters of operation of the dairy cooperatives surveyed, identify the trends of their changes and compare them with the results archived by the dairy industry in the whole. Information for the analysis were obtained from a questionnaire as wellas direct interviews with cooperatives presidents. They stated that for determining the effectiveness of dairy cooperatives one should adapt measures and indicators generally applied in enterprises. The level of inspected indicators didn't differ indeed from observed values in the industry in the whole. Only the value of sales of dairy products was half higher than the average observed in the industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn informacyjny MRiRW. 2010: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nr 1-2/2010,Warszawa.
 2. Jabłońska-Urbaniak T. (red.). 2010: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 22-25.
 3. Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D., Fałkowski J. 2007: Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce-przyczyny i skutki, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 94, z. 1, s. 96.
 4. Olkowska O. 2011: Sytuacja na rynku mleka w Polsce w 2010 roku, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa.
 5. Pietrzak M. 2010: Klasyczne i dedykowane wskaźniki oceny efektywności spółdzielni mleczarskich na przykładzie uczestników IV rankingu forum spółdzielczości mleczarskiej, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 97, z. 4, 180.
 6. Pietrzak M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich-koncepcja oceny, Wyd. SGGW, Warszawa.
 7. Rocznik statystyczny. 2004-2010: GUS, Warszawa.
 8. Rynek mleka. Stan i perspektywy. 2004-2010: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Seremak-Bulge J. 2011: Rynek mleka na progu 2011 r., Śniadanie prasowe, Polska Izba Mleka, Warszawa.
 10. Skup i ceny produktów rolnych w 2011 roku. 2012: GUS, Warszawa, ww.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_skup_ceny_produktow_rolnych_2011.xls.
 11. Szajner P. 2010: Sektor mleczarski w Polsce problemy i perspektywy, Rynek mleka, lipiec-sierpień, t. 64, 28-32.
 12. Sznajder M. 1999: Ekonomia mleczarstwa, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 172-173.
 13. Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 99, z. 1, s. 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu