BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golińska-Pieszyńska Małgorzata (Lodz University of Technology, Poland)
Tytuł
Intellectual Capital as an Important Element of Knowledge Management
Kapitał intelektualny jako ważny element zarządzania wiedzą
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 334, s. 43-55, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local and Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Modele zarządzania, Wiedza
Knowledge management, Intellectual capital, Management models, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnych organizacjach kapitał intelektualny staje się zasobem coraz ważniejszym. Wyraźnie tracą na znaczeniu aktywa trwałe, a zyskują zasoby niematerialne. Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacji może odbywać się za pośrednictwem zarządzania kapitałem intelektualnym i zarządzania wiedzą. W artykule podjęto próbę zaprezentowania modelu zarządzania wiedzą, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału intelektualnego. Zarządzanie wiedzą powinno prowadzić do odpowiedniego generowania zmian zasobów wiedzy, a w efekcie do rozwoju kapitału intelektualnego. Zatem rodzi się potrzeba różnych podejść do modelowania tego systemu, co prawdopodobnie przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów wiedzy w każdej organizacji.(abstrakt oryginalny)

In modern organizations intellectual capital is becoming an increasingly important resource. Hard assets are clearly losing their importance and non-material resources are gaining in it. Non-material resource management of organization may be held by means of intellectual capital management and knowledge management. In this article an attempt to present a model of knowledge management has been made with particular emphasis on intellectual capital. Knowledge management should result in the appropriate generating of changes of knowledge resources and ultimately to the development of intellectual capital. Therefore the need for different approaches to the modeling of this system arises, which may contribute to the increasingly effective use of knowledge in each organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Evans G., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 3. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 4. Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 6. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 7. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 8. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Karków 2002.
 10. Stewart T., The Wealth of Knowledge Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organizations, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 11. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, CH Beck, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu