BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Behawioralna miara ryzyka
BehaviouraI Risk Measure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 189-198, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Uogólniona miara odległości, Instrumenty finansowe, Inwestycje finansowe, Ekonomia behawioralna, Ryzyko inwestycyjne, Finanse behawioralne, Rynek kapitałowy
Generalised distance measure, Financial instruments, Financial investment, Behavioral economics, Investment risk, Behavioural finance, Capital market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces inwestowania na rynku kapitałowym podlega dynamicznym zmianom, jednak jedna jego cecha stale pozostaje bez mian. Tą cechą jest ryzyko inwestowania. Z jednej strony ryzyko to ma oblicze statystyczne - najczęściej przedstawiane w postaci odchylenia standardowego ze stóp zwrotu, z drugiej strony ma oblicze jakościowe - najczęściej rozumiane jako odczucia inwestującego. Niestety oba te nurty nie zawsze zbiegają się do jednej konkluzji. Czy zatem jesteśmy w stanie wskazać na miarę w pełni adekwatną do rzeczywistości? Czy można pogodzić odczucia ze statystyką? Ten artykuł zawiera propozycję wykorzystania czynników o charakterze jakościowym do zbudowania miary dającej odpowiedź na podstawowe pytanie nurtujące wielu inwestorów: czy ryzyko jednej inwestycji jest większe od drugiej, pozostając w zgodzie z odczuciami. Myślą przewodnią artykułu jest stwierdzenie, że nie tylko odchylenie standardowe decyduje o wielkości ryzyka inwestycji w dany papier wartościowy, ale również, a może przede wszystkim jego płynność oraz ogólne postrzeganie ryzyka, tu ujęte pod postacią piramidy ryzyka. Artykuł ma na celu propagowanie znaczenia zachowań i odczuć inwestorów giełdowych w procesie kształtowania się cen. W badaniu wykorzystano ceny akcji i obligacji w 2004 roku, ich udział w obrotach giełdowych oraz piramidę ryzyka zawartą w pracy M. Statmana[1999], nieco zmodyfikowaną dla potrzeb badania w pracy S. Majewskiego [2005]. Narzędziem służącym przedmiotowej analizie była Uogólniona Miara Odległości (GDM) opisana w pracy M. Walesiaka [2002]. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to show ho w important is investor's behaviour in the process of decision making. In this paper author used General Distance Measure for classification of assets. There were used three diagnostic variables: normalized classical risk measure (standard deviation), fluency of assets and rating of assets based on risk pyramid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Barbies N., Thaler R., A Suryey of Behavioral Finance, Handbook of the Economics of Finance, September 2002.
  2. Majewski S., Piramidalna struktura portfeli funduszy inwestycyjnych akcji, ZN Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 3, Szczecin 2005.
  3. Rabin M., Psychology and economics. Department of Economics University of California - Berkeley, 1996 r.
  4. Shefrin H., Beyond Greed and Fear, Oxford University Press, New York 2002.
  5. Shefrin H., Statman M., Behavioral Portfolio Theory, Journal of Financial Quantitative Analysis, Vol. 35, No. 2 June 2000.
  6. Thaler R.H., Mental Accounting Matters, Journal of Behavioral Decision Making 12, 183-206(1999).
  7. Walesiak M. [2002], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wydawnictwo AE, Wrocław.
  8. Walesiak M., Bąk A., Jajuga K. [2002], Uogólniona miara odległości - badania symulacyjne. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 9, Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
  9. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, GWP , Gdańsk 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu