BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanowski Wacław (Warsaw University Life Sciences - SGGW)
Tytuł
Rules for Modelling and Redesigning Supply Chains
Zasady modelowania i przebudowy łańcucha dostaw
Grundätze der Modellierung und des Redesign der Lieferkette
Źródło
LogForum, 2006, vol. 2, nr 3, 6 s., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Modelowanie procesów biznesowych, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain, Business Process Modeling, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Podstawowym celem powyższego artykułu jest prezentacja uwarunkowań modelowania i przebudowy łańcucha dostaw. Najbardziej efektywnym podejściem do modelowania procesów biznesowych jest podejście BPO (Business Process Orientation) sformułowane w 1993 roku przez T. Davenporta. To podejście zostało adoptowane dla procesów planowania z wykorzystaniem metody PDCA stworzonej przez W. Deminga. Następnie zaprezentowane zostały zasady przebudowy łańcucha dostaw sformułowane przez J.B. Ayersa. Proces przebudowy podzielony został na trzy fazy: projektowanie koncepcji, projektu szczegółowego oraz wdrożenia. Celem ostatniej części artykułu było określenie zasad partnerstwa oraz diagnozowania systemu informacyjnego, a także redukcji kosztów związanej ze szczegółowym projektem określonego łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

This paper's goal is description of modeling and designing terms for supply chains. The most efficient method is the application of the supply chain permanent improvement rule. This rule was defined 1993 by T. Davenport and based on the evolutionary approach to the redesigning/reengineering of economic processes. The application of this rule for planning purposes is facilitated by the W. Deming's PDCA (Plan-Do-Check-Act) rule adapted later by J.B. Ayers for supply chains design. The supply chain reengineering rules are executed in three stages: design concept stage, detailed design stage, execution stage. The paper's last part regards the selection of evaluation criteria for the supply chain variant chosen to be redesigned. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ayers J.B., 2001, Handbook of Supply Chain Management, St. Lucie Press, London, New York, Washington D.C.
  2. Christopher M., 2001, Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw ("Logistics and supply chain management"), Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wyd. II.
  3. Deming W.E., 1993, The New Economics for Industry, Government Education, MIT Center for Advanced Engineering Studies, Cambridge MA.
  4. Handfield R., B., 2002, Nichols Jr. E., L., Supply Chain Redesign, Transforming Supply Chains into Integrated Value Systems, Prentice Hall.
  5. Kasprzak T. (editor), 2005, Modele referencyjne w zarządzaniu procesami informacyjnymi ("Reference models in the information process management"), Difin, Warszawa.
  6. Szymanowski W., 2006, Modelowanie projektowania łańcuchów dostaw ("Modelling the supply chain design), Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr.1.
  7. Twaróg J., 2003, Mierniki i wskaźniki logistyczne ("Logistics meters and indicators"), Biblioteka Logistyka, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu