BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Pisula Tomasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Wierzbińska Maria (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Ranking spółek giełdowych z regionu podkarpackiego ze względu na ryzyko inwestowania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 221-231, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Ranking spółek akcyjnych, Spółki giełdowe, Metody taksonomiczne, Rynek kapitałowy, Porządkowanie liniowe
Ranking of joint stock companies, Stock market companies, Taxonomic methods, Capital market, Linear ordering
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Kraj/Region
Region podkarpacki
Podkarpackie region
Abstrakt
Samo słowo "ryzyko" pochodzi od starowłoskiego - risicare, co oznacza "odważyć się". W tym znaczeniu ryzyko można utożsamiać z wolnym wyborem, a nie z nieuchronnym przeznaczeniem [2]. Powszechnie wiadomo, że ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej, handlowej, finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej czy nawet doradczej. Przedmiotem niniejszych badań jest porządkowanie liniowe, za pomocą procedur taksonomicznych, firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ze względu na ryzyko inwestowania. Podmiotem badań są spółki giełdowe działające w regionie podkarpackim (zob. tab.l). Z regionu podkarpackiego na giełdzie notowanych jest 11 spółek, które należą do różnych sektorów oraz branż. Analiza spółek giełdowych działających w województwie podkarpackim pod względem ryzyka inwestowania jest bardzo ważna i uzasadniona. Okazuje się, że województwo podkarpackie w dotychczasowych rankingach pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego zajmuje ostatnie lub przedostatnie miejsce wśród wszystkich województw. Słaba pozycja gospodarcza regionu powoduje, że istnieje duże ryzyko związane z inwestowaniem na tym obszarze. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. (2003), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 2. Berenstein P.L. (1997), Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-PRESS, Warszawa.
 3. Chałaj A. Możliwości zastosowania TMAI do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W : Rynek kapitałowy. Skuteczne zarządzanie. Cz.II, Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 93-102.
 4. http://www.notoria.com.pl
 5. Kim J., Mina J., RiskGrades Technical Document, RiskMetrics 2001, (www.riskmetrics.com)
 6. Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo AE, Kraków.
 7. Pisula T., Mentel G., Ocena ryzyka inwestowania w akcje z wykorzystaniem metodologii RiskGrade™, Rynek Terminowy, z. 27, Agencja Informacyjna Penetrator, Kraków, 2005, s. 22-34.
 8. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 9. Tarczyński W. (2001), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Giełda papierów wartościowych. Analiza techniczna. Analiza fundamentalna,Agencja Wydawnicza Placet, Wydanie II, Warszawa.
 10. Tarczyński W., (1994) Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe."Przegląd Statystyczny", nr 3.
 11. Tyran M.R. (1999), Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 12. Walesiak M.(2002), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie Wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Walesiak M. (2003), Uogólniona miara odległości GDM jako syntetyczny miernik rozwoju w metodach porządkowania liniowego. W: Jajuga K., Walesiak M.(red.) Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Taksonomia 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 988.
 14. Walesiak M. (2004), Uogólniona miara odległości dla obiektów opisanych zmiennymi z różnych skal pomiaru - oprogramowanie komputerowe. W: Jajuga K., Walesiak M.(red.) Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Taksonomia 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1022.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu