BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Sabina (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Uwarunkowania stanów nierównowagi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1995-2005
Conditions of Disequilibrium States at the Warsaw Stock Exchange, 1995-2005
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 271-283, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Kurs akcji, Rynek kapitałowy
Stock market, Share price, Capital market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od początku jej istnienia obowiązują ograniczenia wahań kursów notowanych walorów. Ograniczenia te, określane w Regulaminie Giełdy [4] przez jej Zarząd, mają na celu zapobieganie nadmiernej zmienności cen. Ingerencja administracyjna skutkuje pojawieniem się na rynku nierównowagi, czyli niezrównoważenia popytu i podaży, co oznacza niemożność realizacji zamierzeń kupna bądź sprzedaży niektórych walorów. Problem nierównowagi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podejmowany m.in. w pracach [1] oraz [3], dotyczył okresu obowiązywania "starego" systemu zawierania transakcji. Niespełna 6 lat po wprowadzeniu systemu Warset, interesującym zagadnieniem staje się porównanie częstości występowania nierównowagi w obu systemach zawierania transakcji. Celem niniejszej pracy jest analiza natężenia oraz uwarunkowań stanów nierównowagi w notowaniach akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1995-2005. Badanie empiryczne zostało przeprowadzone na podstawie dziennych notowań wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. w podanym okresie. Celowo pominięto cztery pierwsze lata funkcjonowania giełdy, kiedy transakcje nie były zawierane codziennie', aby zapewnić' porównywalność danych w dwóch analizowanych okresach; przed rozpoczęciem działania systemu giełdowego Warset (02.01.1995-16.11.2000, 1468 notowań) oraz po jego wprowadzeniu (17.11.2000-30.12.2005, 1286 notowań). (fragment tekstu)

The paper is devoted to the analysis of conditions of disequilibrium states at the Warsaw Stock Exchange (WSE) in the period 1995-2005. The conditions include administrative restrictions on trade, different before and after introduction of a new trading system WARSET, the WSE joint stock companies' adhesion to the sectors of economy and individual conditions functioning inside each sector. The empirical results support the hypothesis of the relationship between disequilibrium states' occurrence and conditions mentioned above. Conclusions are drawn upon the nonparametric technigues based on the use of the contingency tables and the chosen measures of association.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Boh T.W., Miłobędzki P. (1994). The Warsaw Stock Exchange in the period 1991-1993. Qualitative problems of its modelling. Economics of Planning, nr 27, s. 211-226.
  2. Domański Cz. (1979). Statystyczne testy nieparametryczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Miłobędzki P., Nowak S. (2003). Wpływ nierównowagi na prognozowalność stóp zwrotu z inwestycji w akcje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 990, Wrocław, s. 205-215.
  4. Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami.
  5. Zespół Indeksów i Statystyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [red] (2006). Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo GPW. Warszawa 2006.
  6. Ziębiec J. (2006). Zasady obrotu giełdowego, Wydawnictwo GPW. Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu