BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Fundusze hipoteczne oraz odwrócone hipoteki modelu sprzedażowego w Polsce
Mortgage Funds and Equity Release Schemes of the Sale Model in Poland
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 53-62, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Hipoteka, Odwrócona pożyczka hipoteczna, Zabezpieczenie hipoteczne, Ryzyko finansowe
Mortgage, Reverse mortgage, Mortgage security, Financial risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka działalności funduszy hipotecznych w Polsce, przedstawienie ryzyka z nimi związanego, a także szans i zagrożeń wynikających z ich funkcjonowania na polskim rynku. W pracy zostanie również przedstawiona charakterystyka konstrukcji odwróconych hipotek oferowanych przez te podmioty. (fragment tekstu)

Mortgage funds are new entities which offer products of home reversion through property selling for lifetime financial payments. Mortgage funds are excluded from surveillance of Polish Commission of Financial Supervisory. Also, they do not undergo the restrictions of minimal equity requirements applicable to most of the financial institutions. The funds use legal constructions of home reversion based on civil code regulations, what makes them very risky from the point of view of clients. Generally, the funds are at the very early stage of their development, so full assessment of their effectiveness and growth perspectives are very limited. Funds are pioneers in application of equity release, and their functioning may enhance development of the whole market, especially products provided by banks in the form of reverse mortgages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bhuyan V., Reverse Mortgages and Linked Securities. The Complete Guide to Risk, Pricing, and Regulation, John Wiley & Sons, Inc.
  2. Monitor Polski B. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, 10 października 2011 r., nr 1875.
  3. Raifner U., Clerc-Renaud S., Perez-Carrillo E.F., Tiffe A., Knobloch M., Study on Equity Release Schemes in EU. Part I: General Report, Institut für Finanzdienstleistungen e.V., January 2009.
  4. Reverse mortgage - rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, marzec 2011.
  5. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r., Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  7. www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3034 (5.05.2012).
  8. Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, Ministerstwo Finansów, 23 września 2011 r., http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=645&id=208223 (4.05.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu