BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podejście scenariuszowe w zarządzaniu ryzykiem
Scenario Approach in Risk Management
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 75-84, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie scenariuszowe, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko operacyjne
Scenario planning, Risk management, Operational risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie możliwości włączenia planowania scenariuszowego w ocenę i pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie. Literatura dotycząca zarządzania strategicznego przy prezentacji metod planowania scenariuszowego główny nacisk kładzie na możliwości tworzenia strategii na podstawie oceny makrootoczenia oraz otoczenia branżowego przeprowadzonego w scenariuszach. (abstrakt oryginalny)

The paper shows an integrated theoretical concept of preparing quantitative risk assessment using real options that results from the qualitative method which is scenario planning. Scenario planning is a very useful tool to describe the factors resulting from environment that influence the company. It is used to translate organizational learning capabilities into precisely planned operational responses to react to and then recover from an exogenous shock. Those scheduled activities should be evaluated from the perspective of financial effectiveness and value creation. Therefore description of the environment in the form of scenarios integrated with the real options valuation is an interesting theoretical concept of risk management that requires to be tested and researched in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong J.S., Long-Range Forecasting: From Crystal Ball to Computer, 2nd Edition, Wiley-Interscience, New York 1985.
 2. Bishop P., Hines A., Collins T., The current state of scenario development: an overview of techniques, Foresight: the Journal of Future Studies, Strategic Thinking and Policy, Bradford 2007, vol. 9, issue 1.
 3. Bradfield R., Wright G., Burt G., Cairns G., Van Der Heijden K., The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning, "Futures" 37 (2005), s. 795-812.
 4. Burt G., Wright G. Bradfield R., Cairns G., van der Heijden K., The Role of Scenario Planning in Exploring the Environment in View of the Limitations of PEST and Its Derivatives, "International Studies of Management and Organization", vol. 36, no. 3.
 5. Cavanagh T.E., Benchmarking Business Preparedness: Plans, Procedures, and Implementation of Standards, New York 2008.
 6. Daszyńska-Żygadło K., Zastosowanie analizy scenariuszy w wycenie przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami. Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, D. Zarzecki (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 520, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 14, Szczecin 2008.
 7. Gersick C.J., Revolutionary change theories: A multilevel exploration of the punctuated equilibrium paradigm, "Academy of Management Review", 16 (1), 1991.
 8. Miller K.D. and Waller H.G., Scenarios, Real Options and Integrated Risk Management, "Long Range Planning" 36 (2003).
 9. Mills R.W., Weinstein B., Favato G., Using scenario thinking to make real options relevant to managers: a case illustration, "Journal of General Management", vol. 31, no. 3, Spring 2006.
 10. Pisano G.P., Knowledge, integration, and the locus of learning: An empirical analysis of process development, "Strategic Management Journal", 15 (2), 1994.
 11. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, wydanie II zmienione, Warszawa 2010.
 12. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 13. Rippel M., Teply P., Operational risk - scenario analysis, "Prague Economic Papers" 2011, 1.
 14. van der Heijden K., Bradfield R., Burt G., Cairns G., Wright G.: The Sixth Sense: Accelerating Organisational Learning with Scenarios, Wiley, Chichester 2002.
 15. Worthington W.J., Collins J.D., Hitt M.A., Beyond risk mitigation: Enhancing corporate innovation with scenario planning, "Business Horizons" (2009) 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu