BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczygielski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiany jakości konsumenckiej polskich towarów przemysłowych na rynkach UE-15 w okresie postępującej liberalizacji wymiany handlowej (1995-2003)
The Changes in Consumer Quality of Polish Industrial Goods on the EU-15 Market in the period of Growing Liberalisation of Trade Exchange (1995-2003)
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 122, s. 130-151, tab., bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Przemysł, Rynek, Handel zagraniczny
Consumer, Industry, Market, Foreign trade
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wszechstronna analiza dynamiki względnych miar jakości polskiego eksportu w latach 1995-2003 dowodzi, że Polska poprawiała jakość konsumencką swojej produkcji na rynkach importowych UE-15. Polskie firmy dobrze zniosły zwiększoną presję konkurencyjną, związaną z postępującą liberalizacją handlu, i osiągnęły przyzwoite tempo wzrostu średniej jakości, która poprawiła się w stosunku do każdego z rozpatrywanych podmiotów: Chin, krajów wyszehradzkich, krajów rozwiniętych. W przekroju branżowym, określonym przez drugi poziom agregacji Nomenklatury Scalonej (CN), zwraca uwagę wzrost jakości przemysłów tradycyjnych (odzież, obuwie, stal, żelazo, wyroby z metali nieszlachetnych), oraz maszyn i urządzeń elektrycznych. Oczywiście przeprowadzona analiza nie wyklucza istotnych wzrostów w innych gałęziach, ale te wymienione tutaj były pod tym względem dość jednorodne. Dodatkowo, analiza danych zagregowanych sugeruje, że pozytywny trend jakości polskiego eksportu, mierzonej relatywnie w stosunku do jakości eksportu innych krajów regionu, został utrzymany również po zakończeniu procesu liberalizacji(abstrakt oryginalny)

The article examines the quality of Polish exports to the EU-15 markets in the period of lifting foreign trade barriers in Poland (1994-2003). The applied methodology differs from that applied in the major part of the literature: it is not only based on the unit export value of the exporter country but the measures using the whole information on the prices and volumes of exports of all countries. Such an approach is justified by the reference to the microeconomic interpretation of quality as a parameter of the usefulness function. The results of the analysis prove that in the years 1995-2003 the quality of Polish exports improved in relation to all the considered entities: China, the Visegrad countries and developed countries. Interestingly, there were at least several traditional industries where the quality improvement was significant.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abd El Rahman K. S., Réexamen de la définition et de la mesure des échanges croisés de produits similaires entre les nations, "Revue Economique", Vol. 37, No. 1, Jan 1986.
 2. Aiginger K., Europe's position in quality competition 2000, Enterprise DG Working Paper, European Commission, Brussels 2000.
 3. Anderson S. P., de Palma A., Thisse J.-F., Discrete Choice Theory of Product Differentiation, The MIT Press, Cambridge 1992.
 4. Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Cremer H., Thisse J.-F., Location Models of Horizontal Differentiation: A Special Case of Vertical Differentiation Models, "The Journal of Industrial Economics", Vol. 39, No. 4 (Jun. 1991).
 6. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 7. Hallak J. C., Product Quality and the Direction of Trade, "Journal of International Economics", Vol. 68, 2006.
 8. Kandogan Y., Does Product Differentiation Explain the Increase in Exports of Transition Countries, "Eastern European Economics", 2006, 44(2).
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Implications of the Uruguay Round Agreements for Poland, OECD, Paryż 1995
 10. Lloyd P. J., Zhang X. G., The Armington Model, Productivity Commission Staff Working Paper 2006
 11. McDaniel Ch. A., Balistreri McDaniel E. J., A review of Armington trade substitution elasticities, "Économie Internationale", 2003/3, No. 94-95.
 12. Michałek J. J., Polityka handlowa: mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Mroczek W., Cła w GATT i WTO, w: J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen, Warszawa 2002.
 14. Mroczek W., Analiza zmian handlu wyrobami przemysłowymi, w: Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1995-2003), praca zbior. Opracowanie wykonane na zlecenie UKIE przez IKCiHZ.
 15. Shaked A., Sutton J., Product Differentiation and Industrial Structure, "The Journal of Industrial Economics", Vol. 36, No. 2 (Dec. 1987).
 16. Szczygielski K., Różnicowanie produktów w polskim eksporcie towarów przetworzonych w latach 1994-2006 - analiza od strony teorii wyboru konsumenta. SGH (praca doktorska), 2008.
 17. Wziątek-Kubiak A., Liberalisation versus changes in competitiveness of Polish manufacturing. Selection of branches with improving and deteriorating competitiveness, mimeo, 2004.
 18. Wziątek-Kubiak A., Magda I., Changes in the Competitive Position of the Czech Republic, Hungary and Poland in the EU Market, CASE Studies and Analyses 317, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu