BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Human capital development via management by projects
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 3 (29), s. 143-154, rys., bibliogr. poz. 30
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Kapitał ludzki, Rozwój, Szkolenia, Promocja, Zarządzanie przez projekty
Project teams, Human capital, Development, Training, Promotion, Management by projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents a brief characteristics of the main ways of human capital development and shows the concept of management by projects (MBP) as a tool for this development. The author based the article on her analysis of specialist literature in the area of management and pedagogy as well as the results of interviews conducted with members of the project teams from a clothing industry company. It was found that the implementation of MBP has a direct impact on the sphere of employee trainings and promotion. Consequently, MBP has an influence not only on the development of human capital components such as knowledge and skills, but also on the motivation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, 4th Edition, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 2. Bańka, W. (2001), Zarządzanie personelem. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Blštáková, J. (2010), Employees' appraisal as an indicator of the quality of human resources management in organizations in Slovakia, "The International Review of Applied Economics", Megatrend University, Belgrad, vol. 7, no. 2,
 4. Edvinsson, L. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Ding, H., Ding, X. (2008), Project management, critical praxis, and process-oriented approach to teamwork, "Business Communication Quarterly", Vol. 71, No. 4, December.
 6. Drzewiecki, A. (2002), System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", no. 6.
 7. Fryczyńska, M. (2008), Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa.
 8. Holmes, B., Gardner J. (2006), E-Learning. Concept and practice, Sage Publications Ltd., London.
 9. Janowska, Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 10. Katzenbach, R., Smith, D.K. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 11. Knowles, M.S., Holton, III E.F., Swanson, R.A. (2009), Edukacja dorosłych, PWN, Warszawa.
 12. Kozak, A. (2010), Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, One Press, Gliwice.
 13. Król, H. (2006), Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, in: H. Król (ed.) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: tworzenie kapitału organizacji, PWN, Warszawa.
 14. Mikołajczyk, K. (2013), Nowe trendy w kształceniu dorosłych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option...nr... (26.09.2013)
 15. Miś, A. (2007), Rozwój kapitału ludzkiego, in: A. Pocztowski (ed.), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 16. Pawlak, Z. (2003), Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa.
 17. Pawlak, Z. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 18. Piwowar-Sulej, K., (2009) Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 19. Piwowar-Sulej, K. (2009a), Pokolenie Y - Wyzwaniem dla Marketingu Personalnego, in: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (ed.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 43, Wrocław.
 20. Piwowar-Sulej, K. (2012), Wdrożenia podejścia projektowego w organizacji. Konsekwencje dla satysfakcji pracowniczej, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", no. 2 (24).
 21. Sims, R.R. (2006), Human Resource Development: Today and Tomorrow, Information Age Publishing Inc., Greenwich.
 22. Singh, S.K. (2008), Human Resource Development. HRD-IR Interface Approach, Atlantic, New Delhi.
 23. Skilton, P. F., Bravo J. (2008), Do social capital and project type vary across career paths in project-based work? The case of Hollywood personal assistants, "Career Development International" Vol. 13, no. 5.
 24. Stanoch, E. (2010), Generacja Y na rynku pracy, "Harvard Business Review Polska", October (X).
 25. Sułkowski, Ł. (ed.), (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 26. Turner, J., Helms, D. (1999), Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa.
 27. Wachowiak, P., Gregorczyk, S., Grucza, B., Ogonek, K. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Gifin, Warszawa.
 28. Westland, J. (2007), The Project Management Life Cycle. A complet step-by step methodology for initiating, planning, executing and closing project successfully, Kogan Page Limited, London.
 29. Wilson, J.P., Cattel, A. (2005), Knowledge Management, in: J.P. Wilson (ed.) Human Resource Development. Learning and Trainings for Individuals and Organizations, 2nd Edition, Kogan Page Limited, London 2005.
 30. Zając, M. (2013), Badania europejskie nt e-learningu - kluczowe czynniki rozwoju, http://www.cren.pl/uploaded-files/zajac_badania-europejskie.pdf (19.09.2013); http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4009883/rozwoj.html (18.09.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6312
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu