BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtasik Jakub (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wartość usług bankowych dla klienta indywidualnego oraz wartość klienta dla banku w świetle wybranych aspektów umów bazylejskich (część 2)
Value of Bank Services for Retail Customer and Customer Value for Bank in the Light of Selected Basel Agreement Aspects. Part 2
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 122, s. 152-168, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Klient, Ryzyko kredytowe
Banks, Customer, Credit risk
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Umowy bazylejskie (Umowa Kapitałowa, Nowa Umowa Kapitałowa) od ponad 20 lat kładą nacisk na umiejętność obliczania i utrzymywania odpowiedniej ilości kapitału, określanego na podstawie prowadzonej działalności. Bazylea I wprowadziła globalne, obowiązujące na rynku europejskim wymogi kapitałowe wynikające z ryzyka kredytowego, rynkowego i kontrahenta. Bazylea II (2004 rok) dołączyła do powyższego zestawu wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego oraz uszczegółowiła zasady wyznaczania pozostałych wymogów. Bazylea III, zdefiniowana w nowym zestawie dokumentów i instrukcji, wkrótce stanie się obowiązująca. We wszystkich zaleceniach Komitetu Bazylejskiego struktura kapitału i jego coraz doskonalsze wyliczanie stanowi główny trzon przemyśleń i regulacji. Banki, zobowiązane przez krajowych regulatorów (np. KNF) do przestrzegania zasad narzuconych przez umowy bazylejskie, są zmuszone do coraz ściślejszego powiązania strony biznesowej ze stroną kapitałową .(fragment tekstu)

The recognition of what the value is for a customer is a bank's strategic decision which may determine the way it operates and develops. The ability to measure the customer value and the awareness of the factors which create the value allow the bank for conscious management. The viewing of customer value from the perspective of the Basel Agreements requires the calculation of the cost of capital used by the customer as well as the transfer of the centre of gravity from the maximisation of product sales profit to optimisation of costs allowing for the achievement of the highest possible profit. The confrontation of the customer perspective outlined in the first part of the article and the bank perspective is a confrontation of the value which the customer and bank want to achieve during the act of sale. One of the ways to achieve the consensus between the contradictory perspectives is to develop permanent relations with customers in order to allow the bank to generate profit, with risk level of costs and liquidity at the assumed level and to guarantee the customer the implementation of the set goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gupta S., Zeithaml V., Customer Metrics and their impact on financial performance, "Marketing Science", Vol. 25, No. 6, Nov.-Dec. 2006.
 2. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, BIS, Bazylea czerwiec 2006 r.
 3. International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, BIS, Bazylea grudzień 2009 r.
 4. Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, praca zbior. pod red. M. Panfila, A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2007.
 5. Rekomendacja S, KNF, Warszawa styczeń 2011 r.
 6. Rekomendacja T, KNF, Warszawa styczeń 2011 r.
 7. Strengthening the resilience of the banking sektor, BIS, Bazylea 2010 (revised June 2011).
 8. Result of the comprehensive study, BIS, Bazylea grudzień 2009 r.
 9. Uchwała 76/2010, KNF, Warszawa marzec 2010 r.
 10. Uchwała 153/2010, KNF, Warszawa czerwiec 2011 r.
 11. Uchwała 383/2008, KNF, Warszawa grudzień 2008 r.
 12. Uchwała 384/2008, KNF, Warszawa grudzień 2008 r
 13. Uchwała 385/2008, KNF, Warszawa grudzień 2008 r.
 14. Value based management. Koncepcja, narzędzia, przykłady, praca zbior. pod red. A. Szablewskiego, K. Pniewskiego, B. Bartoszewicza, Deloitte, Poltext Warszawa 2008.
 15. Wojtasik J., Wartość usług bankowych dla klienta indywidualnego oraz wartość klienta dla banku w świetle wybranych aspektów umów bazylejskich (część 1), SGH, Warszawa 2011 (maszynopis
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu