BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Striker Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pomiar i analiza absencji pracowniczej
Measurement and analysis of employee absence
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 3 (29), s. 99-112, bibliogr. poz. 21
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Absencja w pracy
Absence from work
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Mierniki dotyczące poziomu absencji są wymieniane wśród informacji wykorzystywanych do oceny efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i stopnia wykorzystania zaangażowanego kapitału ludzkiego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie na podstawie przeprowadzonej analizy studiów literaturowych stosowanych rozwiązań w zakresie pomiaru i analizy absencji pracowniczej na poziomie organizacji. Rozważania podzielono na cztery części. W pierwszej skoncentrowano się na omówieniu źródeł informacji do pomiaru i analizy absencji. Kolejne trzy dotyczą mierzenia i analizowania odpowiednio: poziomu absencji, jej przyczyn i kosztów. (abstrakt oryginalny)

Measuring the levels of absenteeism is one of main sources of key information used to assess the effectiveness of human resources management processes and measurement of human capital. The purpose of this article is to present - on the basis of the analysis of literature studies -the solutions used for measurement and analysis of employee absence volume level of the organization. Considerations are divided into four parts. The first one focuses on the discussion of the sources of information for the measurement and analysis of absenteeism. The next three parts relate to measurement and analysis of the level of absenteeism, its causes and costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker-McClearn, D., Greasley, K., Dale J., Griffith, F. (2010), Absence management and resenteeism: the pressures on employees to attend work and the impact of attendance on performance, "Human Resource Management Journal", Vol. 20 No. 3.
 2. Baron, A., Armstrong, M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Beesley, C., 7 Tips for Controlling and Preventing Employee Absenteeism, http://www.sba.gov/community/blogs/community-blogs/small-business-matters/7-tips-controlling-and-preventing-employee-ab [data dostępu: 11.04.2013]
 4. Broadhead, J. (2008), How much is absenence costing your organization, "Human Resources" Juny/July.
 5. Cascio, W., Boudreau, J. (2011), Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Fitz-Enz, J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Hoxsey, D. (2010), Are happy employees healthy employees? Researching the effects of employee engagement on absenteeism, "Canadian Public Administration", Vol. 53 (4).
 8. Johns, G. (2003), How methodological diversity has improved our understanding of absenteeism from work, "Human Resource Management Review", Vol. 13, Issue 2.
 9. Kownacka, A. (2013), Absencja pracownicza - sposoby jej kontrolowania i zmniejszania, http://212.191.71.5/han/RynekpracyPL/rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.9/wpis.658 [ data dostępu: 01.10.2013]
 10. Łukasiewicz, G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa.
 11. Martin, J. (2010), Key concepts in human resource management, Sage 2010.
 12. Measuring, Reporting and Costing Absence, (2007), www.cipd.co.uk_NR_rdonlyres_3A208F80-3484-4CE7-B8DD-907FFE660850_0_Wellbeing_sample_chapter_02 [data dostępu: 02.10.2013]
 13. Protokół ze spotkania TNT Express Worldwide (Poland) Spółka z o.o. i Związku Zawodowego Pracowników Transportu, (2012), http://tntozzpt.home.pl/data/documents/PROTOK=C3=93=C5=81=20ZE=20SPOTKANIE=2018=20GRUDNIA=202012. PDF [data dostępu: 01.10.2013]
 14. Rentsch, J.R., Steel, R.P. (2003), What does unit-level absence mean? Issues for future unit-level absence research, "Human Resource Management Review", Vol. 13, Issue 2.
 15. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Van Rhenen, W. (2009), How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism, "Journal of Organizational Behavior", 30.
 16. Soane, E., Shantz, A., Alfes, K., Truss, C., Rees, Ch., Gatenby, M. (2013), The Association of Meaningfulness, Well-Being, and Engagement With Absenteeism: A Moderated Mediation Model, "Human Resource Management", Vol. 52, No. 3.
 17. Steel, R.P. (2003), Methodological and operational issues in the construction of absence variables, "Human Resource Management Review", Vol. 13, Issue 2.
 18. Szubert, Z., Merecz-Kot, D., Sobala, W. (2009), Stres zawodowy a ryzyko absencji chorobowej na stanowiskach obsługi interesantów, "Medycyna Pracy", Nr 60(4).
 19. Winkler, S., König, C., Kleinmann, M. (2013), What makes human resource information successful? Managers' perceptions of attributes for successful human resource information, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 24, Issue 2.
 20. Yorges, S., The Role of Supervisor in Managing Absenteeism, http://humanresources.about.com/od/laborrelations/a/manage_absences_2.htm
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013) red. Sienkiewicz Ł., Warszawa, http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=452 [data dostępu: 02.10.2013]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6309
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu