BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdas Damian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Współczesny rozwój instytucji organizujących obrót na regulowanym rynku akcji - wybrane aspekty
Current Development of Institutions Organising Trade on the Regulated Share Market. Selected Aspects
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 121, s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Akcje, Rynek akcji, Gospodarka światowa, Międzynarodowe rynki kapitałowe
Shares, Equity market, World economy, International capital markets
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Procesy globalizacji w ostatnich latach aktywnie przeobrażają poszczególne sektory gospodarki światowej, dokonują tym samym również transformacji obszaru związanego z rynkiem akcji. Ich dobitnym przejawem jest trwająca, lub już przeprowadzona, demutualizacja poszczególnych giełd papierów wartościowych, która została zainicjowana przez podmioty wywodzące się z krajów posiadających dojrzałe rynki kapitałowe. Proces koncentruje się na przekształceniu dotychczasowej struktury własnościowej oraz porzuceniu formuły organizacji non-profit na rzecz instytucji dochodowej, ukierunkowanej na dynamiczny rozwój i ekspansję zagraniczną. Jednym z bardziej znaczących efektów tej rewolucyjnej transformacji dla branży(fragment tekstu)

The international regulated share market is at present subject to intensive transformation processes aimed at increasing the level of its transnational integration. They are to a large extent a result of the growing liberalisation of law in the area of capital flow freedom and the achievements of IT revolution. A distinct indication of these transformations is reflected in mutual takeovers and mergers of security exchanges which were usually preceded by the demutualisation of these entities. They also result from the growing competition among not only traditionally perceived stock exchanges but also other institutions organising trade on the regulated share markets by means of electronic computer networks. The analysis of these phenomena induces attempts to predict the further steps of the ongoing evolution as well as its future impact on the world economy. While the process of further transnational consolidation of this sector seems inevitable, due to the relation between the share market and the real economy, its effects should be incessantly monitored and effectively corrected by international institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszczak-Sroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 3. Dziuba D., Borsa tradizionale contra elettronico, Nowy Dziennik, Warszawa 2004.
 4. Elliot J., IMF Working Paper, Demutualization of securities exchanges: a regulatory perspective, International Monetary Fund, Washington 2002.
 5. Gorham M., Singh N., Electronic exchanges: the global transformation from pits to bits, Elsevier and IIT Stuart Center for Financial Markets Press, London 2009.
 6. Harris L., Trading and exchanges: market microstructure for practitioners, Oxford University Press, London 2003.
 7. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Lee R., The future of securities exchanges, Ten Wharton School University of Pennsylvania, Washington 2002
 9. Madura J., International Financial Management, Thomson South-Western, Manson 2008.
 10. Skeete H., The future of the financial exchanges: insights and analysis from the Mondo Visione Exchange Forum, Elsevier World Capital Markets, London 2009.
 11. Wójcik D., The Global Stock Market: Issuers, Investors, and Intermediaries in an Uneven World, Oxford University Press, London 2011
 12. Ziarko-Siwek U., Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa 2008.
 13. http://www.world-exchanges.org/statistics/
 14. http://www.batstrading.com/
 15. http://www.nasdaqomx.com/
 16. http://www.nyse.com/
 17. http://www.euronext.com/
 18. http://www.parkiet.com/artykul/1101994-Komisja-Europejska-przeciw-fuzji- NYSE-Euronext-i-Deutsche-Boerse.html
 19. http://www.parkiet.com/artykul/1021339.html
 20. http://www.parkiet.com/artykul/483689.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu