BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowska Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy
Pro-femininity in employer branding
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 71-83, bibliogr, poz. 12
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kobieta, Wizerunek pracodawcy, Zarządzanie różnorodnością, Równowaga praca-życie
Woman, Employer branding, Diversity management, Work-Life Balance (WLB)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule ukazano zależność występującą między ułatwieniami oferowanymi kobietom przez pracodawców a ich wizerunkiem na rynku pracy. Przedstawiono model kształtowania wizerunku pracodawcy. Ukazano także jakie ułatwienia są oferowane kobietom przez pracodawców. Stwierdzono, że pozytywnie wpływają one zarówno na osiąganie przez kobiety równowagi praca - życie jak i na wizerunek pracodawcy. Ważne jednak, by oferowane ułatwienia były zbieżne z oczekiwaniami pracowników, a jak wynika z badań, ten warunek często nie jest spełniony. (abstrakt oryginalny)

Branding in labor market has been shown in the article. Furthermore, the model of shaping the employer branding and the different types of women's facilities have been described in this paper. It has been found that the availability of women's facilities in the company has the positive impact on the work-life balance, on the employer branding as well as on the loyalty to the employer. However, it is important to make sure that the available facilities are in line with employees' expectations. As it is proven by the research, this condition is often not met. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziewiczowa, A. (1917), Praca przemysłowa kobiet polskich: referat przedstawiony na Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie, Drukarnia "Głosu Narodu", Kraków.
 2. Backhaus, K., Tikoo, S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding, "Career Development International", 9 (4/5).
 3. Baruk, A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 4. Borkowska, S. (2007), Motywacja i motywowanie, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Borkowska, S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią?, w: S. Borkowska (red.), Programy praca - życie z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa.
 6. Bukowska, U. (2012), Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy, w: T. Sikora, M. Giemza (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Wydawnictwa Naukowe PTTŻ, Kraków.
 7. Mitchell, R.K., Agle, B.R., Wood, D.J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", 22 (4).
 8. Orrick, D. (2008), Developing Brand Recognition, "Law & Order", 56 (9).
 9. Rawłuszko, M. (2008), Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, w: Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, EQUAL, Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 10. Seymen, O.A. (2006), The cultural diversity phenomenon in organisations and different approaches for effective cultural diversity management: a literary review, "Cross Cultural Management: An International Journal", 13 (4).
 11. www.firmaprzyjaznamamie.pl, data pobrania: 15 września 2013.
 12. www.mikolaj.org.pl/konkurs-mama-w-pracy-3/ , data pobrania: 15 września 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4603
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu