BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędraszka Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sokołowska Alina (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Polsko-rosyjska współpraca gospodarcza - zagadnienia kluczowe
Polish-Russian Economic Cooperation. Key issues
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 121, s. 20-31, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca gospodarcza, Handel, Regionalna współpraca gospodarcza
Economic cooperation, Trade, Regional economic cooperation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie powyższej analizy i przedstawionych danych można stwierdzić, że polsko-rosyjska współpraca handlowa rozwija się. W ostatnich dziesięciu latach nastąpił znaczny wzrost obrotów handlowych między Polską i Rosją oraz intensyfikacja współpracy inwestycyjnej. Pomimo tendencji wzrostowych konieczne jest podejmowanie dalszych kroków w celu poprawy współpracy. W Krakowie 21-22 kwietnia 2011 roku odbyło się IV posiedzenie Polsko- Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji do spraw Współpracy Gospodarczej. Na posiedzeniu poruszono kwestie współpracy handlowej i inwestycyjnej, między innymi zwracając uwagę na potrzebę eliminacji lub ograniczenia barier taryfowych i pozataryfowych w handlu. Strona polska zaakcentowała szkodliwy wpływ ceł w zakresie wzajemnego handlu, w szczególności podwyższonych rosyjskich ceł eksportowych na przykład na ropę naftową. Polscy członkowie Komisji wyrazili zainteresowanie udziałem polskich przedsiębiorstw w programie budowy w Rosji obiektów infrastruktury na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 roku. Obie strony przedstawiły również konieczność szybkiego zawarcia porozumienia o ochronie i popieraniu wspólnych inwestycji. Podkreślono także istotną rolę współpracy międzyregionalnej i przygranicznej w rozwoju współpracy gospodarczej, uzgadniając kontynuację polityki prezentacji rosyjskich i polskich regionów oraz organizacji misji gospodarczych do poszczególnych regionów. Na posiedzeniu Komisji poruszono wiele spraw związanych ze współpracą w dziedzinie energetyki, transportu, telekomunikacji, rolnictwa, ochrony środowiska oraz w kwestiach finansowo-bankowych i w sprawach celnych. Jak już wspomniano, istotne znaczenie w polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej ma współpraca regionalna. W ramach tej współpracy wypracowano praktykę corocznych spotkań dla wymiany doświadczeń i zaprezentowania działań mających na celu rozwój wzajemnych kontaktów. Polsko-rosyjska współpraca(fragment tekstu)

The interest in the Polish-Russian economic exchange shown in this article results not only from the desire to answer the question of the economic weight of the exchange with Poland. The specificity of Polish imports and exports constitutes a good topic for a separate article. The basic goal of this article is to present the specificity and problems of the Polish-Russian economic exchange. The article shows the basic data concerning the Polish-Russian economic exchange pointing to this cooperation limitations and barriers. The article is aimed at the presentation of the most important issues connected with the Polish-Russian economic cooperation. The topic has been selected due to the weight of the problem and because Russia is one of Poland's most important trade partners. The first section concisely discusses the legal grounds for the economic cooperation between Poland and Russia. It presents the documents regulating the economic relations in both countries. The next section analyses the Polish-Russian economic exchange. It shows the structure of Polish exports to Russia and imports from Russia and describes the volume of the trade turnover in recent years. The third, and the last, section discusses the Polish-Russian investment cooperation, the dynamics and value of Polish investments in Russia as well as Russian investments in Poland together with the major investment areas. The article is based on the publications and Internet sources in Polish, Russian and English.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. www.rostorg.pl
 2. www.moskwa.trade.gov.pl
 3. www.fdiintelligence.com
 4. www.nbp.pl
 5. www.paiz.gov.pl
 6. www.msz.gov.pl
 7. www.wyklady.ekpu.lublin.pl
 8. www.eur-lex.eu
 9. www.economy.gov.ru
 10. www.pgz.economy.gov.ru
 11. www.gks.ru
 12. www.start.gov.pl
 13. www.cbr.ru
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu