BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolot Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy
Personnel selection as instrument of employer branding
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 85-98, wykr., bibliogr. poz. 15
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Wizerunek pracodawcy, Selekcja personalna, Rozmowa kwalifikacyjna, Ocena zintegrowana
Employer branding, Personnel selection, Interview, Assessment centre
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych elementów, które w procesie selekcji pracowników mają określony wpływ na kształtowanie wizerunku firmy, jako pracodawcy. W pierwszej kolejności zdefiniowano pojęcie selekcji oraz jej kluczowych metod. Szczególną uwagę skupiono na wywiadzie oraz Assessment Center. Następnie scharakteryzowano pojęcie wizerunku oraz wizerunku pracodawcy. Najistotniejszą częścią artykułu są wyniki badań empirycznych. Badania prowadzone były wśród pracowników dużych przedsiębiorstw na terenie miasta Krakowa i dotyczyły wybranych elementów procesu selekcji i ich wpływu na kształtowanie wizerunku firmy, jako pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present selected elements which can in different way influence employer branding in the personnel selection process. In the first place the term of personnel selection process and its methods were defined. Special attention was paid to job interview and Assessment Center. Next, the term of employer branding was explained. The most important part of the article discussed the results of empirical research that was conducted in large companies based in Cracow. The aim of the research was to show which selection methods were used and what the influence of different personnel selection elements on employer branding is. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn, J. (2004), Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 2. Armstrong, M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Baruk, A. I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 4. Bukowska, U. (2009), Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, w: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 5. Dolot, A. (2010), Determinanty kształtowania i udzielania informacji zwrotnej w procesie Development Center, w: T. Wawak (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. Dunaj, B. (1996) (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa.
 7. Jamka, B. (2001), Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, Difin, Warszawa.
 8. Kawka T., Listwan T. (2010), Dobór pracowników, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 9. Listwan, T. (2005) (red.), Słownik zarządzania kadrami, C. H. Beck, Warszawa.
 10. Ludwiczyński, A. (2006), Alokacja zasobów ludzkich organizacji, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 11. Marek, J. (2008), Koncepcje i metody doboru menedżerów, w: A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa.
 12. Pocztowski, A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Suchar, M. (2005), Rekrutacja i selekcja personelu, C. H. Beck, Warszawa.
 14. Urbaniak, M. (2003), Wizerunek dostawcy na rynku dóbr i usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Wood, R., Payne, T. (2006), Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4606
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu