BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Marka pracodawcy a marka zatrudnienia : dyskusja pojęć
Employer brand vs. employment brand : discussion on different definitions
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 131-140, rys., bibliogr. poz. 17
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Marka, Wizerunek pracodawcy
Brand, Employer branding
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane różnice występujące w literaturze polskojęzycznej, anglojęzycznej i niemieckojęzycznej przy definiowaniu dwóch terminów: "marki pracodawcy" i "marki zatrudnienia". Te różnice definicyjne wywołują odmienności na płaszczyźnie zrozumienia funkcji, jakie spełnia zarządzanie marką pracodawcy wobec zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Zarówno z literatury niemieckojęzycznej, jak i polskojęzycznej wynika, iż zarządzanie marką pracodawcy wpływa na zarządzanie zasobami ludzkimi głównie przy definiowaniu wspólnych wartości marki pracodawcy z marką zatrudnienia. Natomiast zgodnie z literaturą anglojęzyczną markę pracodawcy stanowi również marka zatrudnienia, a jej celem jest stworzenie miejsca pracy, w którym pracownicy chcą pracować. Oznacza to, że w literaturze anglojęzycznej procesy w ramach employer brandingu wpływają bezpośrednio na funkcje personalne w przedsiębiorstwie, przy czym w literaturze polskojęzycznej i niemieckojęzycznej ten wpływ jest jedynie pośredni. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to indicate differences between Polish, English and German literature in the definition of two terms: "employer brand" and "employment brand". Those definitions differences implicate different understanding of employer branding role in relation to human resources management in the company. In German and Polish literature employer branding influences the human resources management by defining their common values. However in English literature under the term "employer brand" we understand also "employment brand", which aims to create a work place, in which employees would like to work (employer of choice). There for, that in this case employer branding influences directly the operational functions of human resources management, whereas in Polish and German literature this influence is only indirect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhaus, K., Tikoo S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding, Career Development International, Wydział Zarządzania, King's College London, Londyn.
 2. Baruk, A. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 3. Budzyński, W. (2002), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 4. Dutta, S., Fraser M. (2009), When job seekers invade Facebook, "McKinsey Quarterly", no. 3.
 5. Edwards, M. (2009), An integrative review of employer branding and OB theory, "Personnel Review", No. 39.
 6. Gardner, T., Erhardt, N., Martin-Rios, C. (2011), Rebranding Employment Branding: Establishing a New Research Agenda to Explore the Attributes, Antecedents, and Consequences of Workers' Employment Brand Knowledge, in: Aparna Joshi, Hui Liao, Joseph J. Martocchio, (eds.) "Research in Personnel and Human Resources Management", No. 39.
 7. Gołaszewska-Kaczan, U. (2009), Czas na EB* Employer Branding and Corporate Social, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Keller, K.L. (2008), Strategic brand management, Pearson Education Inc., Upper Saddle River.
 9. Kotler, P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 10. Lievens, F. (2007), Employer branding in the Belgian Army: The importance of instrumental and symbolic beliefs for potential applicants, actual applicants, and military employees, Human Resource Management Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrm.20145/abstract (dostępny dnia 20.09.2013).
 11. Louart, P. (1995), Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 12. Martin, G., Beaumont, P. (2003), Branding and People Management, CIPD Research Report, London.
 13. Robbins, S.P., Judge, T.A. (2009), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 14. Schulz, Ch. (2009), Employer Branding als Abgrenzung zum klassichen Personalmarketing, GRIN, Darmstadt.
 15. Sojkin, B. (2003), Zarządzanie produktem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Wojtaszczyk, K. (2012), Employer Branding czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Zbiegień-Maciąg, L. (1996), Marketing Personalny, Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4608
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu