BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Stereotypowe postrzeganie wizerunku organizacji jako pracodawcy
Stereotypical perception of image of organization as employer
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 99-113, bibliogr. poz. 20
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Stereotypy, Środowisko pracy, Wizerunek pracodawcy, Wizerunek przedsiębiorstwa, Płeć
Stereotypes, Working environment, Employer branding, Company image, Gender
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia czy wybrane cechy indywidualne, tj. płeć oraz atrakcyjność interpersonalna są przedmiotem stereotypizacji, a tym samym jak kreują wizerunek pracodawców. W badaniach uczestniczyli studenci (N = 46) i osoby pracujące w zawodach potencjalnie męskich, żeńskich oraz w zawodach pod tym względem neutralnych (N = 20). Prezentacje pracodawców uwzględniały dwie sfery funkcjonowania człowieka: społeczną i kompetencyjną oraz przedstawiania swojej osoby z dużą dawką pewności siebie lub w sposób skromny. W pierwszej części badań obie grupy respondentów identyfikowały - na podstawie treści dwóch prezentacji - płeć pracodawców, w drugiej części badań oceniały zaś atrakcyjność interpersonalną pary (kobiety i mężczyzny), dokonujących stereotypowych bądź niestereotypowych dla swojej płci prezentacji. Uzyskane wyniki dla badanej grupy związane z wiekiem i płcią badanych mogą posłużyć w odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu treść prezentacji, a w jakim jej zgodność ze stereotypem płciowym decydują o ocenach wizerunku szefa. (abstrakt oryginalny)

This article discusses stereotypical issues of presentation of the managers, paying particular attention to their gender and interpersonal attractiveness. The study covered students (N = 46) and those employed in stereotype-consistent i.e. feminine or masculine, or gender neutral jobs (N = 20). The presentations of the managers comprised two areas of human activity: social and professional one, and were provided from two perspectives: self-confidence or modesty. In the first part of the study, participants were asked to identify gender of employers, in the second part of the study they judged attractiveness and usefulness for a position of a manager of male and female candidates who presented themselves either in the boastful or in the modest way and who emphasized either their competences or interpersonal skills. The results of the study group related to the age and sex of respondents can be used to answer the question: to what extent the content of presentation and its compatibility with the gender stereotype determine suitability of the image of the employer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brannon, L. (2002), Psychologia rodzaju, GWP, Gdańsk.
 2. Cross, S.E., Madson, L., (1997), Models of the self: Self-construals and gender, "Psychological Bulletin", 122.
 3. Gutek, B. (1985), Sex and the workplace, Jossey-Bass, San Francisco.
 4. Gutmann, D.L. (1987), Reclaimed powers: Toward a new psychology of men and women in later life, Basic Books, New York.
 5. Hall, J.A., Carter, J.D. (1999), Gender-stereotype accuracy as an individual difference, "Journal of Personality and Social Psychology", 2.
 6. Heilmam, M. E., Wallen, A. S., Fuchs, D., Tamkins, M. M. (2004), Penalties for success: Reactions to women who succeed at male gender-typed tasks, "Journal of Personality and Social Psychology", 89.
 7. Heilman, M.E., Chen, J.J. (2005), Same behavior, different consequences: Reactions to men's and women's altruistic citizenship behavior, "Journal of Personality and Social Psychology", 90.
 8. Juodvalkis, J.L., Grefe, B.A., Hogue, M., Svyantek, D.J., DeLamarter, W. (2003), The effects of job stereotype, applicant gender, and communication style on ratings in screening interviews, "The International Journal of Organizational Analysis", 1.
 9. Kirchmeyer, C. (2002), Change and stability in managers' gender roles, "Journal of Applied Psychology", 87.
 10. Kunda, Z. (1999), Social cognition: Making sense of people, MIT Press, Cambridge MA.
 11. Mandal, E., Banot, A.E. (2007), Kobiecość i męskość a stereotyp feministki, w: E. Mandal (red.), W kręgu gender, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 12. Mandal, E. (2000), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 13. Martin, C. L. (1995), Stereotypes about children with traditional and nontraditional gender roles, "Sex Roles", 33.
 14. Mudyń, K., (1998), Stereotypy, w: W. Szewczuk (red.), Encyklopedia Psychologii, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 15. Nelson, T.D. (2003), Psychologia uprzedzeń, GWP, Gdańsk.
 16. Roberts, B.W., Helson, R., Klohnen, E.C. (2002), Personality development and growth in women across 30 years: Three perspectives, "Journal of Personality", 70.
 17. Rudman, L.A., Fairchild, K. (2004), Reactions to counter stereotypic behavior: The role of backlash in cultural stereotype maintenance, "Journal of Personality and Social Psychology", 87.
 18. Wojciszke, B. (2004), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 19. Wojciszke, B., Bary, W. (2006), Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu siebie i innych, "Psychologia Społeczna", 1.
 20. Wosińska, W., Dabul, A. J., Dion, R., Cialdini, R. B. (1996), Self-presentational responses to success in the organization: The costs and benefits of modesty, "Basic and Applied Social Psychology", 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4610
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu