BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Budowanie wizerunku pracodawcy : studium przypadku Skanska S.A.
Employer branding : Skanska S.A. case study
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 115-127, tab., rys., bibliogr. poz. 10
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Wizerunek pracodawcy, Studium przypadku
Company image, Employer branding, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Skanska
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwości i narzędzi kształtowania wizerunku pracodawcy na przykładzie działań realizowanych przez Skanska S.A. W artykule zaprezentowano problemy definicyjne, związane z pojęciem budowania wizerunku pracodawcy. Omówiono również klasyczne i internetowe działania, ukierunkowane na kształtowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Ponadto, dokonano analizy działań podejmowanych przez Skanska S.A., mających na celu kreowanie pozytywnego i spójnego wizerunku pracodawcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Opracowanie stanowi studium przypadku. W artykule autor zastosował metodę opisową. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify opportunities and tools for employer branding on the example of the activities carried out by Skanska S.A. The paper presents definitional problems associated with the concept of employer branding. Also offline and online activities aimed at employer branding are presented. Additionally, the activities undertaken by Skanska S.A. aimed at building a strong positive employer brand both inside and outside the organization are discussed. The article is a case study. The author applied the descriptive method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009), Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 6.
  2. Kozłowski, M. (2012), Employer branding: Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Morawski, P. (2012), Narzędzia promocji w handlu internetowym, w: M. Al.-Noorachi (red.), Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie, seria: "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIII, zeszyt 2, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
  4. Raczyńska, M., Stachowska, S. (2012), Wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznej w budowaniu zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 3.
  5. Rzemieniak, M., Kamińska, K. (2012), Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych, Politechnika Lubelska, Lublin.
  6. Siwka, D. (2012), Narzędzia employer branding, "Benefit", 4.
  7. Stachowska, S., Zielińska, A. (2013), Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy, "Zarządzanie i Finanse", 1.
  8. Szostek, D. (2011), Employer branding w polskich przedsiębiorstwach, w: G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz (red.), Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe, 662, Ekonomiczne Problemy Usług, 74, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  9. http://www.skanska.pl, data dostępu: 07-10.10.2013.
  10. http://universumglobal.com, data dostępu: 07.10.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4613
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu