BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnarowska Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wizerunek a reputacja przedsiębiorstwa : istota, znaczenie, wzajemne relacje
Corporate image vs. corporate reputation : concept, significance and mutual relations
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 11-23, bibliogr. poz. 35
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Tożsamość, Zaufanie
Company image, Identity, Trust
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rosnąca konkurencja i wzrastające wymagania interesariuszy wobec przedsiębiorstw rodzą konieczność profesjonalnego kształtowania ich relacji z otoczeniem biznesowym i społecznym. Kreowanie wizerunku, budowanie wiarygodności i reputacji przedsiębiorstwa staje się, obok kwestii jego finansowej efektywności, osiągania przewagi konkurencyjnej, zwiększania rynkowej wartości równie ważnym, jak nie najważniejszym celem, często bowiem determinującym możliwość realizacji pozostałych. W niniejszym artykule, w świetle literatury przedmiotu podjęto rozważania dotyczące pojęcia, znaczenia, ewolucji i wzajemnych relacji między wizerunkiem a reputacją przedsiębiorstwa. W ich efekcie zasugerowano konkretne działania, które przedsiębiorstwa powinny podejmować, aby być bardziej wyrazistymi, przewidywalnymi i godnymi zaufania. (abstrakt oryginalny)

Growing competition and increasing requirements of stakeholders to businesses raise the need for professional development of their relationship with the business environment and society. Image creation, building credibility and reputation of the company becomes important, if not the most important of corporate goals, next to its financial viability, competitive advantage, market value increase. A positive image often determines the feasibility of other goals in companies. The paper elaborates on the meaning, structure, impact, evolution and the relationship between the image and reputation of the company, based on the literature on the subject. In conclusion there is a suggestion of specific actions that companies should take to be more expressive, predictable and reliable for customers and other market players. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker, D.A., Keller, K.L. (1993), The Effects if Corporate Images to Behavioral Relationships, "Public Relations Review", Vol. 19, No. 2.
 2. Abratt, R. (1989), A New Approach to the Corporate Image Management Process, "Journal of Marketing Management", Vol. 5, No. 1.
 3. Abratt, R., Mofokeng, T.N. (2001), Development and Management of Corporate Image in South Africa "European Journal of Marketing", Vol. 35, No. 3.
 4. Altkorn, J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 5. Altkorn, J. (2004), Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 6. Balmer, J.M.T., Soenen, G.M. (1998), A new approach to corporate identity management, International Center for Corporate Identity Studies, Working Paper, May.
 7. Bennet, R., Rentschler, R. (2003), Corporate Reputation Review, Palgrave Macmillan, Basingstoke, England, Vol. 6, No. 3.
 8. Britt, S.H. (1971), Psychological Principles of the Corporate Imagery Mix, "Business Horizons", Vol. 14, No. 1.
 9. Christopher, M., Pitts, B. (1969), It's who you Sell, "Business Management", No. 11.
 10. Cornelissen, J. (2000), Corporate Image: an Audience Centered Model, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 5, No. 2.
 11. Dąbrowski, T.J., ( 2010a), Komunikacja kryzysowa jako narzędzie kształtowania reputacji, "Marketing i Rynek", nr 8.
 12. Dąbrowski, T.J., (2010b), Reputacja przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 13. Dowling, G.R. (2004), Corporate Reputations: Should You Compete on Yours?, "California Management Review", Vol. 46, No. 3.
 14. Dowling, G.R. (1986), Managing your Corporate Images, "Industrial Marketing Management", Vol. 15.
 15. Gray, E.R., Smeltzer, L.R. (1985), SMR Forum: Corporate Image-an Integral Part of Strategy, "Sloan Management Review", Vol. 26, No. 4.
 16. Hatch, M.J., Schultz, M., Williamson, J. ( 2003), Bringing the Corporation into Corporate Branding, "European Journal of Marketing", Vol. 37, No. 7/8.
 17. Johnson, M., Zinkhan, G.M. (1990), Defining and Measuring Company Image, in: B.J. Dunlap (ed.) Proceedings of the Thirteenth Annual Conference of the Academy of Marketing Science, Academy of Marketing Science, New Orleans.
 18. Keller, K.L., Aker, D.A. (1997), Managing the Corporate Brand: the Effect of Corporate Marketing Activity on Consumer Evaluations of Brand Extensions, Working Paper, Report, No. 97-106, Marketing Science Institute, Cambridge, MA, May.
 19. Kennedy, S.H. (1977), Nurturing Corporate Image, "European Journal of Marketing", Vol. 11, No. 3.
 20. Kotler, P., Bariach, H. (1991), A Framework for Marketing Image Management, "Sloan Management Review", Vol. 32, No. 2.
 21. Martineau, P. (1958), The Personality of the Retail Store, "Harvard Business Review", Vol. 32, October.
 22. Melewar, T.C., Jenkins, E. (2002), Defining the corporate identity construct, "Corporate Reputation Review", Spring 5, 1.
 23. Moingeon, B., Ramanantsoa, B. (1995), An Identity Study of Firm Mergers: the Case of a French Savings Bank, "Case Method Research and Application", Volume VII, WARCA, in: H.E. Klein, (ed), Needham, MA.
 24. Neville, B.I., Bell, S.J., Menguc, B. (2005), Corporate Reputation, Stakeholders and the Social Performance-Financial Performance Relationship, "European Journal of Marketing", No. 9-10.
 25. Nguyen, N., LeBlanc, G. (2001), Image and Reputation of Higher Education institutions in Student's Retention Decisions, "The International Journal of Educational Management", Vol. 15, No. 6/7.
 26. Penc, J. (1998), Rynkowy wizerunek firmy, "Marketing Serwis", nr 4.
 27. Plummer, J.T. (1984) How Personality Makes a Difference, "Journal of Advertising Research", January, Vol. 23.
 28. Porter, M. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 29. Roberts, P.W., Dowling, G.R. (2002), Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 23, No 1.
 30. Balmer, J., Soenen, G. (1998), A new Approach to Corporate Identity Management, International Centre for Corporate Identity Studies, Working Paper, nr 5.
 31. van Rekom, J., van Riel, C.B.M., Wierenga, B. (1991 ), Corporate Identity. Van vaag concept naar hard feitenmateriaal, Working paper, Corporate Communication Centre, Erasmus University.
 32. Melewar, T.C., Jenkins, E. (2002), Defining the Corporate Identity Construct, "Corporate Reputation Review", Spring , Vol. 5, 1.
 33. Van Riel, C., Balmer, J. (1997), Corporate Identity: the Concept, its Measurement and Management, "European Journal of Marketing", 31 (5/6).
 34. Weigelt, K., Camerer, C. (1988), Reputation and Corporate Strategy. A Review of Recent Theory and Aplications, "Strategic Management Journal", No. 5.
 35. Weiwei, T. (2007), Impact of Corporate image and Corporate reputation customer loyalty: A Review, "Management Science and Engineering", Vol. 1, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4615
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu