BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Karolina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza porównawcza wydajności pracy i płac w podziale na sektory gospodarcze w nowych i starych krajach Unii Europejskiej
Comparative Analysis of Work and Pay Efficiency. Division into Economic Sectors of Old and New European Union Member States
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 121, s. 44-74, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Płaca minimalna, Produktywność, Przemysł przetwórczy
Labour, Minimum wage, Productivity, Processing industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Z powyższej analizy wynika, że przemysł przetwórczy jest bardzo ważnym sektorem napędzającym wzrost gospodarczy. Z drugiej strony jego znaczenie maleje na korzyść coraz bardziej "rozbudowanej" branży usługowo-biznesowej. W biednych krajach Unii Europejskiej pojawiła się tendencja do bardzo wysokiego względnego wzrostu płac w sektorze "biznesu" w porównaniu do sektora przemysłu przetwórczego, choć jest to proces obserwowany również (choć na mniejszaą skalę) w bogatych krajach Wspólnoty. Nie ma to równocześnie związku ze wzrostem produktywności, który w przemyśle przetwórczym jest największy. Co więcej, w sektorze "biznesu" produktywność malała bądź rosła w analizowanym okresie, zależnie od rozpatrywanego kraju. Mając to na uwadze, należałoby się zastanowić, w jakim stopniu wysoka produktywność sektora "biznesu" (i "finansów") w stosunku do sektora przemysłu przetwórczego mogła być spowodowana poprzez rosnące wynagrodzenie kapitału i pracy w tym sektorze, nieadekwatne do poziomu i wzrostu produktywności oraz relacji obserwowanych w realnej gospodarce(fragment tekstu)

The analysis deals with the problems of relations of pays in individual sectors of economy with regard to the value added created in them in the new and old European Union member states. It indicates that the industry is a very important sector which drives the economic growth and mitigates the inflationary pressure on the part of capital and labour as opposed to the sector of services. On the other hand its significance is declining in favour of more and more developed sector of business services. In poor European Union countries there is a tendency of a very high relative pay rises in the sector of business in comparison with the sector of industry, though this problem is also found on a smaller scale in the rich union countries. Simultaneously, it has no connection between the rise in productivity, which is the highest in the industrial sector and not in services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosworth B. P., Triplett J. E., Productivity Measurement Issues in Services Industries: "Baumol's Disease" Has been Cured", The Brookings Institution, 2003, http://www.brook.edu
 2. Czarny B., Skrypt do wykładu z Makroekonomii II, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010/2011.
 3. Dornbusch R., Fischer St., Startz R., Macroeconomics, McGraw Hill/Irwin, New York 2004.
 4. European Council, 24/25 March 2011, conclusions, European Council, EUCO 10/1/11 REV 1, Brussels, 20 April 2011, www.europa.eu [dostęp: 11 lipca 2011 r.].
 5. Fagerberg J., Specialization and Growth: World Manufacturing Productivity 1973-1990 TIK, University of Oslo and NUPI, April 1999
 6. Fischer C., Pour une Europe competitive et solidaire, Collection l'Europe après l'Europe, Confrontations Europe, Éditions Le Manuscrit, Paris 2011 (książka w j. francuskim i angielskim).
 7. Growiec J., Relacja płac do wydajności pracy w Polsce: ujęcie sektorowe, "Bank i Kredyt" 40 (5), 2009.
 8. International Labour Organization, A global policy package to address the global crisis, International Institute for Labour Studies, 3 sierpnia 2009 r.
 9. Konferencja Confrontations Europe 23-24.11.2011 pt. Dialogue social at relations industrielles pour résoudre l'équation compétitivité/solidarité, Vers une économie sociale de marché pour l'Europe?, Synthèses des travaux préparatoires
 10. Krugman P. R., La mondialisation n'est pas coupable, Vertus et limites du libre - échange, La Découverte & Syros, Paris, 1998, 2000 - tłumaczenie, tytuł oryginału: Pop Internationalism, Massachusetts Institute of Technology, 1996.
 11. Krugman P., Technology, Trade, and Factor Prices, NBER Working Paper Series, Working Paper 5355, listopad 1995 r
 12. Leamer E., Trade, wages, and revolving door ideas, NBER Working Paper, 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu