BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcje natury ludzkiej a kompetencja moralna : analiza zależności
Concepts of human nature versus moral competence : analysis of relationships
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 83-104, tab., bibliogr. poz. 34
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Moralność, Postawy społeczne, Wartości i normy etyczne
Morality, Social attitudes, Value and ethical norms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizy teoretyczne i badania empi- ryczne dotyczące relacji między przekonaniami pracowników odnośnie natury ludzkiej wyrażonymi jako "koncepcje człowieka" a wymiarami kompetencji moralnej. Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że jednostki posługu- jące się podczas przeprowadzania procesów wartościowania koncepcją natury ludzkiej określaną jako "społeczna" lub "humanistyczna" wykazują bardziej nasiloną kompetencję moralną aniżeli osoby wykorzystujące model człowieka "ekonomicznego" lub "niedoskonałego". W artykule przedstawiono również implikacje uzyskanych wyników badań dla procesów zarządzania pracownika- mi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the theoretical analyses and empirical research concern- ing the relationship between employees' beliefs with reference to the human nature and expressed as "the concepts of human nature", and the dimensions of moral competence. The results obtained allow to state that the individuals who employ the concept of human nature described as "social" or "humanist" while performing the processes of evaluation, present a more highly intensified moral competence than the people who employ the model of man as an "economic" or "imperfect" being. The article also presents the implications of the obtained results for the processes of human resources management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, PWN, Warszawa 2004.
 2. Bittner I., Homo Economicus, SWPiZ, Łodź 2009.
 3. Brytting T., Moral competence: A non-relativistic, non-rationalistic definition, in: Moral leadership in action, Ed. H. Von Weltzien Hoivik, Edward Elgar Publishing, Northampton 2002.
 4. Czarnocka M., Podmiot poznania a nauka, UW, Wrocław 2003.
 5. Dahrendorf R., Homo Sociologicus, Routledge and Kegan Paul, London 1968.
 6. Davis H.M., Empatia. O umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk 1999.
 7. Desplaces D.E., Melchar D.E., Beauvais L.L., Bosco S.M., The Impact of Business Education on Moral Judgment Competence: An Empirical Study, "Journal of Business Ethics" 2007, Vol. 74.
 8. Elster J., Social Norms and Economic Theory, "Journal of Economic Perspectives" 1989, Vol. 3, No 4.
 9. Försterling F., Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, GWP, Gdańsk 2005.
 10. Gronbacher G., Personalizm ekonomiczny, KUL, Lublin 1999.
 11. Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa 2003.
 12. Haidt J., Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne, GWP, Gdańsk 2007.
 13. Hirsch P., Michaels S., Friedman R., Dirty Hands vs. Clean Models: Is Sociology in Danger of Being Seduced by Economics?, "Theory and Society" 1987, Vol. 16.
 14. Hoffman M.L., Empatia i rozwój moralny, GWP, Gdańsk 2006.
 15. Kets de Vries M., Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości, Studio Emka, Warszawa 2008.
 16. Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej, Wydawnictwo "MICHALINEUM" Warszawa 1990.
 17. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo "ŻAK", Warszawa 1998.
 18. Lachowicz-Tabaczek K., Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej, GWP, Gdańsk 2004.
 19. Lennick D., Kiel F., Inteligencja moralna, Purana, Wrocław 2008.
 20. Lind G., The Meaning and Measurement of Moral Judgment Competence Revisited: A Dual Aspect Model, in: Contemporary Philosophical and Psychological Perspectives on Moral Development and Education, Eds. D. Fasko Jr., W. Willis, Hampton Press, Cresskill, NJ 2008.
 21. Łukaszewski W., Prywatne koncepcje natury ludzkiej i ich funkcje regulacyjne, w: Psychologia poznawcza w Polsce, red. E. Nęcka, A. Tokarz, IP PAN, Warszawa 1997.
 22. Martin D.E., Austin B., Validation of the Moral Competency Inventory Measurement Instrument. Content, Construct, Convergent and Discriminant Approaches, "Management Research Review" 2010, Vol. 33, No 5.
 23. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1966.
 24. Ng I.C.L., Tseng L.M., Learning to be Sociable. The Evolution of Homo Economicus, "American Journal of Economics and Sociology" 2008, Vol. 67, No 2.
 25. Nucci L., Turiel E., Capturing the Complexity of Moral Development and Education, "Mind, Brain, and Education" 2009, Vol. 3, No 3.
 26. Organ D.W., Ryan K., A Meta-analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior, "Personnel Psychology" 1995, Vol. 48.
 27. Rest J.R., Narvaez D., Thoma S.J., Bebeau M.J., Postconventional Moral Thinking: A neo- Kohlbergian Approach, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ 1999.
 28. Tomer J.F., Economic Man vs. Heterodox Men: The Concepts of Human Nature in Schools of Economic Thought, " Journal of Socio-Economics" 2001, Vol. 30.
 29. Turek D., "Koncepcje człowieka" a modele pracownika. Inspiracje dla ZZL, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2010, Nr 2(16).
 30. Turek D., Kompetencja moralna jako przykład kompetencji transferowalnej, w: Kompetencje transferowalne. Diagnoza. Kształtowanie. Zarządzanie, red. S. Konarski, D. Turek, SGH, Warszawa 2010.
 31. Wojciszke B., Moralność i sprawność jako kategorie percepcji społecznej i politycznej, "Przegląd Psychologiczny" 1993, Nr 4.
 32. Zabieglik Z., Homo oeconomicus, w: Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka, red. J. Kubka, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003.
 33. Zimbardo P.G., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, PWN, Warszawa 2008.
 34. Żmuda-Trzebiatowska M., Kwestionariusz do diagnozy przekonań na temat źródeł natury człowieka, "Psychologia Społeczna" 2008, tom 3, nr 2(7).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5756
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu