BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiścicka Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych na przestrzeni lat
Changes in Household Consumption Patterns between 2000 and 2010
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 1299-1304, tab.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Gospodarstwa domowe, Produkty żywnościowe
Consumption, Households, Food products
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Problemem analizowanym w artykule są zmiany w poziomie konsumpcji dóbr żywnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Wielkość spożycia oraz wysokość wydatków na wybrane dobra żywnościowe została zbadana na przestrzeni lat (2000-2010). Podstawą analizy były niepublikowane wyniki z indywidualnych budżetów gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego. Gospodarstwa domowe zanalizowano według wybranych cech tj.: typu społeczno-ekonomicznego gospodarstwa, miejsca zamieszkania, typu biologicznego gospodarstwa oraz wykształcenia osoby odniesienia. Otrzymane wyniki ukazują, jak zmieniło się w czasie spożycie wybranych dóbr żywnościowych.(abstrakt oryginalny)

This article analyses the problem of the change in the levels of household consumption in Poland. The spending pattern on selected grocery goods in Polish households has been examined over a period of time (2000-2010). The analysis was based on individual household budgets from the Central Statistical Office. The Households were analyzed by selected characteristics, i.e. place of residence, the type of socio-economic household, type of biological family, as well as the education level of the head of the household. The results show how household consumption has changed over time.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, T. Słaby, J. Witek, pt.: Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych - stan, uwarunkowania, tendencje, Warszawa 2012
  2. A. Barten, Family Composition, Pices and Consumer, w: Econometric Analysis for National Economic Planning, P.E. Hart i In, Butterworths, London 1964, s. 277-297
  3. R.J. Flik, B.M.S. van Praag, Towards a Europem Poverty Concept. Second Progress Report, Research Institute for Populations Economics, Rotterdam 1991
  4. A. Szulce, Skale ekwiwalentności w pomiarach ubóstwa i dobrobytu, w: S. Golimowska (red.) Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałania, IPiSS, Warszawa 1996.
  5. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS, Warszawa 2007, s. 15.
  6. K. Gutkowska, I. Ozimek, W. Laskowski, Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, SGGW, Warszawa 2001, s. 32.
  7. K. Gutkowska, I. Ozimek, Tendencje zmian zachowań konsumentów na rynku żywności, [w:] M. Janoś-Kresło (red.), Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakość życia,. SGH Warszawa 2012, s. 104
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu